Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse tema

Skapad 2019-10-07 16:09 i Vitklövergatans förskola Ale
Förskola
Bamse och hans vänner är figurer som barnen känner till. Vi kommer utifrån barnens intressen och behov använda oss av figurerna för att beröra läroplansmålen.

Innehåll

 

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 11 barn i åldrarna  1-3 år.

 

 

Mål

 

Omformulering av läroplansmål

Med vårt tema Bamse och hans vänner vill vi ge barnen möjlighet att utveckla:

* Sitt språk, få ett större ordförråd.

* Sin motorik och öka sin kroppsuppfattning bland annat med hjälp av digitala verktyg.

* Sin empati, konflikthantering och vänskapsrelationer.

* Sitt skapande genom att få möjlighet att prova olika material.

* Sitt matematiska tänkande och med medvetande. Möta olika former, färger, storlekar och räkneord.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi kommer att använda oss av figurerna i Bamse och hans värld. Varje figur kommer att representera olika egenskaper och kunskaper.

Vargen:             Språk

Bamse:              Motorik, och det sociala

Lille Skutt:          Skapande, natur och miljö

Skalman:            Matematik och uppfinningar

Katten Jansson: Sång och musik

Under temats gång kommer vi att utveckla arbetet succesivt efter barnens önskemål och intressen, för att barnen skall få inflytande på vår verksamhet.

 

Uppföljning

 

 

 

 

 

 

Utvärderning

 

 

 

 

 

 

Analys och utveckling

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: