Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Här är jag - Barnkonventionen som grund för en hållbar förskola Snigeln

Skapad 2019-10-07 17:12 i Källbyängars förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi vill att varje barn utvecklar sin medvetenhet och förståelse av sitt eget och andras värde samt samspelar i grupp i demokratiskt anda.

Innehåll

Här är jag - Barnkonventionen som grund för en hållbar förskola

Vi kommer att arbeta med barnkonventionen i fokus som kommer att införas som lag  i Sverige januari 2020.

Mål

Vi vill att varje barn utvecklar sin medvetenhet och förståelse av sitt eget och andras värde samt samspelar i grupp i demokratisk anda.  

 

 

Tillvägagångssätt för att uppnå målen:

Lekar, språk, drama, böcker, digital teknik, musik, familj, bildspråk, skapande, demokratiövningar och empatimaterial

Varje barn blir uppmärksammad på samlingen. Vi går igenom vilka barn som är närvarande och frånvarande.

Vi har gruppstärkande lekar genom drama.

Vi stimulerar språket bl.a. genom att jobba med " Före Bornholms modellen "

Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra.

Vi låter barnen att vara delaktiga i sin vardag bl.a genom att rösta.

 

1. Planerade insatser ( aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.) 

  • Vi har en gemensam uppstart för vårt tema med storsångsamling, bokläsning och utomhusstationer med olika värdegrundsövningar.
  • Filmvisning och gemensam dans
  • Vi jobbar med materialet " Tio kompisböcker " Vi jobbar med en bok i taget. Vi jobbar med böckerna i den ordningen som frågeställningarna kommer upp från barnen.
  • Vi dramatiserar böckerna på dramat
  • Vi kommer att jobba med språklekar för att stimulera barnens språk så att de ska kunna uttrycka sig.

 

2. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning. 

¤ Barn som ber om hjälp samt kan hjälpa varandra. 

¤ Barn som vågar säga ifrån, vågar säga stopp. 

¤ Barn som kan uttrycka/visa vad de kan eller vad de känner.

¤ Barn som uttrycker/visar att de är delaktiga. 

 

3. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Genom dokumentationer, observationer och reflektion tillsammans med barnen och i arbetslaget/ hemvisst samt med hela förskolan.

 

 

 

 4. Stöddokument

Utöver vår läroplan så har vi dessa dokument att utgå ifrån:

Likabehandlingsplanen https://docs.google.com/document/d/1Hx3q_QjKuGuEHyuLpffSgnUV9j4bKnWmeh5FfpRDiww/edit

Bygga broar handlingsplanen  https://docs.google.com/document/d/1DKTo4HEB2oMsVwGS1P9-9P-21ByQAoqC8N3rYQM1yvw/edit

Barnkonventionen https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 

Globala målen https://www.globalamalen.se/ 

 

 5. Läroplansmål (Lpfö 18)

 

  • Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känner trygghet i den samt medvetenheten om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation .
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att tar ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta, uppfattar beslut i enlighet med dem.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: