Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Earth calling

Skapad 2019-10-07 19:34 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 7 Geografi
Earth calling!

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring hållbar utveckling.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och föräldrar livsmiljöer i olika delar av världen.

         

 

Så här ska vi arbeta...

 • Vi kommer att ha lärarledda genomgångar

 

 • Eget arbete med fördjupning kring frågeställningar som rör kunskapskraven nedan (se classroom för mer info)

 

 • Vi använder olika digitala material 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 

 • kan använda geografiska begrepp inom ämnet.
 • kan resonera i frågor gällande hållbar utveckling samt dess orsaker och konsekvenser.                
 • kan resonera om orsaker till och konsekvenser av naturgeografiska förändringar  (samspel människa samhälle och natur)
 • kan föra resonemang om olika klimatförändringar och dess konsekvenser
 • kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker samt för resonemang om olika källors trovärdighet.                           
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: