Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamling 19/20

Skapad 2019-10-08 06:24 i Harbo förskola Heby
Förskola
Vi samarbetar på förskolan genom att ta hand om varandras barn då avdelningarna har planering. Då har vi valt att ha sångsamling tillsammans, där vi bl a sjunger, ramsar och dansar.

Innehåll

Läroplansmål/ nationella mål:

 Se nedan

Syfte: (Här beskrivs syftet med det valda läroplansmålet. Varför har vi valt detta läroplansmål? Var är vi?)

 Vi vill att barnen utvecklar det sociala samspelet och den kommunikativa förmågan genom

sånger, ramsor, teckensånger, munmotorik- sagor och danslekar.

 

Mål:  (Här beskrivs det förväntande resultatet. Vart ska vi?)

Vi vill att barnen ska få uppleva en glad, rolig och social gemenskap

med varandra genom sång och dans.

Barnen ska få utveckla sin förmåga att leka med ord och utveckla ett nyanserat talspråk.

Vi vill att barnen på hela förskolan ska lära känna varandra bättre och utveckla en VI - känsla.

 

Utbildning och undervisning: (Här beskrivs själva arbetssättet.  Hur gör vi för att nå det förväntade resultatet).

 Vi träffas en gång veckan och har sångsamling på förmiddagen.

Vi har sångsamlingen utomhus för det mesta eftersom vi är 

barn från hela förskolan 4 avdelningar i åldern 1-6 år som sjunger tillsammans.

Vi planerar ett program med ca 10 sånger och ramsor som

används i ca 4 veckor.

Sångsamling börjar alltid med samma startsång

Det ingår sånger av varierat slag, teckensång, ngn munmotorik övning, ramsor och danslekar. 

Barnen får även  önska sig sånger.

 

 

Uppgifter:

-se nedan

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?

 

Uppgifter

 • Sångsamlin v.36-39

 • Sångsaml. vecka 40-43

 • Sångsaml. vecka 44-47

 • v.48-52

 • v.6-9

 • vecka 10-13

 • Vecka 15-18

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: