👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flexbert

Skapad 2019-10-08 09:02 i Trollskogens förskola Säter
Förskola
Nu när hösten kommer så kommer även mörkret. Vi vill uppmärksamma barnen om vikten att bära reflex. Vi kontaktade Flexbert och fick möjligheten att motta reflexvästar till barnen och gör ett tema kring detta.

Innehåll

Vi valde att kontakta Flexbert och be om material för att göra ett litet reflextema i vårt större tema Hösten.

SYFTE/MÅL

Vi vill att barnen lär sig vikten av att använda reflex.

METOD

Barnen får göra egna hypoteser om vad de tror syns bäst respektive sämst i mörkret vid ett möte med en bil. 

 

Uppgifter

 • Experiment

 • Utdelning av västar

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18