👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ordklasser - 7B Ht 19

Skapad 2019-10-08 10:28 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi arbetar med svenska språkets ordklasser.
Grundskola 7 Svenska
Varför ska vi lära oss grammatik? Det har du säkert funderat på många gånger. Grammatik är de regler vi använder för att veta hur vi ska använda orden i språket på rätt sätt. Man kan säga att grammatiken är ett språk om språket. Kan du grammatikspråket kan du göra och förstå massa olika saker. Under detta arbetsområde kommer vi arbeta med våra nio ordklasser; verb, adjektiv, substantiv, pronomen, adverb, prepositioner, konjunktioner, räkneord och interjektioner. Ni kommer bli experter på en av ordklasserna och lära ut övriga klassen om denna och sedan ta del av de andra ordklasserna via muntliga redovisningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Inom det här arbetsområdet kommer vi arbeta med:
- att utveckla våra kunskaper kring ordklasserna, vad de innebär och hur dessa används i det svenska språket.

-muntlig redovisning. Förbereda och presentera med hjälp av ett digitalt verktyg.

Bedömning - vad och hur

Arbetsområdet grammatik kommer bedömas genom:
- ett test på ordklasserna i slutet av arbetsområdet.

-din prestation under den muntliga redovisningen.

Detta kommer bedömas utifrån följande kriterium:
- din förståelse för språkets struktur och dess byggstenar.

-hur väl förberedd och påläst du är inför din redovisning.

När du senare skriver egna texter kommer du att ha nytta av det du lärt dig om ordklasserna genom att du har utvecklat en större medvetenhet om det svenska språkets struktur, hur man bygger meningar och hur man kan variera sitt språk genom att tänka på vilka ordklasser man använder.

Undervisning och arbetsformer

Inom detta arbetsområde kommer vi arbeta på följande sätt:
- gemensam uppstart där vi tittat på några filmer från Studi om vårt språk och våra ordklasser. 
- Parvis förberedelse på en muntlig presentation där ni ska kunna förklara för de andra om den ordklass ni har fått tilldelat er. 
- Avslutningsvis kommer ni att få ett litet test på våra ordklasser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Ordklasser - åk 7

F-nivå
E - nivå
C-nivå
A-nivå
Samtliga ordklasser
Har kunskap om de tre största ordklasserna som är substantiv, adjektiv och verb. Känner även till de andra ordklasserna, men har svårt att plocka ut dem ur en text.
Känner till ordklasserna och kan med viss säkerhet plocka ut dem ur en text.
Känner till ordklasserna och kan med stor säkerhet plocka ut dem ur en text.
Muntlig presentation
Du var inte tillräckligt påläst om din ordklass och du hade inte förberett dig tillräckligt, vilket märktes då du inte kunde svara på eventuella frågor och knappt tittade upp utan läste mycket innantill.
Du var väl förberedd och påläst om din ordklass. Det märkets genom att du vände dig till flera lyssnare vid flera tillfällen och att du kunde svara på eventuella frågor.
Du var mycket väl förberedd och påläst om din ordklass. Det märkets genom att du vände dig till lyssnarna när du talade, såg till att alla förstod och hängde med och att du säkert kunde svara på eventuella frågor.