Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa, år 5

Skapad 2019-10-08 10:31 i Oxledsskolan Partille
Övergripande Lpp över ämnet Idrott & Hälsa i åk 6
Grundskola 5 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du läsa om vilka delar vi kommer att beröra mellan september 2019 till januari 2020.

Innehåll

VAD?

Du kommer att träna dig på:

 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • känner till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet.
 • att simma i mag- och ryggläge
 • att anpassa dina rörelser till takt och rytm till musik
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa
 • olika sammansatta grundformer i kombination med redskap

HUR?

Detta gör vi på lektionerna:

 • olika lekar, spel och idrotter
 • redskapsövningar, både i stationsform och i olika banor
 • genomgång av redskapens användningområden och säkerheten kring dem.
 • skadeförebyggande till exempel genom uppvärmning och stretching
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • simning i mag- och ryggläge
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor, hygien, mm.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din simkunnighet (Kunskapskravet i årskurs 6 är att eleven ska kunna simma 200m varav 50 i ryggläge)
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: