Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A letter to connect

Skapad 2019-10-08 10:34 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Write a letter. Focus on vocabulary, spelling and grammar.
Grundskola 9 Engelska
Write a letter. Focus on vocabulary, spelling and grammar.

Matriser

En
A letter to connect

Förnivå
E
C
A
Språkets omfång och bredd Ordförråd Meningsbyggnad idiomatik
Grundläggande nivå med vissa influenser från förstaspråket som inte förstör förståelsen av texten.
Utvecklad nivå med någon influens från förstaspråket som inte förstör förståelsen av texten.
Väl utvecklad nivå med någon influens från förstaspråket som inte förstör förståelsen av texten.
Språkets precision Grammatik Stavning Verbanvändning Verbkongruens
En del osäkerhet och felaktigheter men innehållet kan utan större svårigheter förstås med hjälp av sammanhang.
Viss säkerhet och få felaktigheter och innehållet kan utan större svårigheter förstås
God säkerhet och få felaktigheter och vilket gör att innehållet är lättförståeligt.
Grad av textbindning Bindeord Styckeindelning Struktur skiljetecken
Texten är enkelt strukturerad enligt uppgiftens upplägg. Bindeord används men inte särskilt varierat. Skiljetecken används oftast korrekt.
Texten är strukturerad enligt uppgiftens upplägg. Bindeord används ganska varierat. Skiljetecken och styckeindelning används oftast korrekt.
Texten är väl strukturerad enligt uppgiftens upplägg. Bindeord används varierat. I stort sett korrekt bruk av styckeindelning och skiljetecken.
Flöde i produktion och interaktion
Den språkliga förmågan och innehållet samspelar i någon mån vilket ger texten ett visst flyt.
Den språkliga förmågan och innehållet samspelar relativt väl vilket ger texten flyt.
Den språkliga förmågan och innehållet samspelar väl vilket ger texten ett gott flyt.
Grad av mottagar- anpassning Anpassning av språket till innehållet. (formellt/informellt)
Texten är i någon mån anpassad till syfte, mottagare och situation.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Texten är väl anpassad till syfte, mottagare och situation.
Språkliga strategier Våga tänja på språket Följa uppgiftens upplägg. Använda uppgiftens uttryck.
Eleven använder i någon mån strategier för att lösa uppgiften.
Eleven använder strategier för att lösa uppgiften som till viss del förbättrar den språkliga förmågan.
Eleven använder strategier för att lösa uppgiften effektivt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: