👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar

Skapad 2019-10-08 10:51 i Östra grundskolan Huddinge
Grundskola 7 Kemi
På den här kursen får du lära dig vad alla ämnen är uppbyggda av. Nämligen materia, men vad är materia då? Allt omkring oss är uppbyggt av atomer och de är alla så små att vi inte kan se dem med våra ögon. Visste du att ett enda sandkorn består av 100 000 000 000 000 000 atomer!

Innehåll

                                                                      

 

 

Syfte

Förmågor att träna

När vi är klara ska du kunna 

Det här ska vi göra 

Så här får du visa att du har lärt dig 

Undervisningen i kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

1) Använda kunskaper i kemi för att granska information , kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

 

2) Genomföra systematiska undersökningar

 

3) Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan


 • Redogöra för vad en atom och en molekyl är


 • Redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är

 • Några vanliga kemiska tecken och hur man  skriver och läser en formel

 • Förklara hur ämnen kan finnas i olika faser

 • redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen

 • Förklara vad det är för skillnad på ett rent ämne och en blandning

 • Ge några exempel på några rena ämnen

 • Ge några exempel på blandningar

 • Redogöra för de laborationer som vi gjort

 • Förklara vad som menas med löslighet

 • Vad menas med en mättad lösning

 • Förklara vad en kemisk reaktion är för något

 • Förklara vad en fysikalisk förändring är
 • Laborationer

 • genomgångar

 • grupparbeten

 • se och diskutera filmer

 • övningsuppgifter


Redovisning/

inlämning/Prov/Uppgifter

skriftliga laborationsrapporter

Muntliga diskussioner

Aktivt deltagande på lektionerna

laborationer 
 

S 
 

Uppgifter

 • Film