👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genre pedagogik "Berättelse"

Skapad 2019-10-08 10:59 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola F – 2
Syfte med den berättande texten är att förmedla vad som händer på denna platsen, fantisera. Besvara frågorna, vem, vad, när och hur? Där eleven kan använda verb som beskriver handlingen.

Matriser

Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3

Avstämning A
Eleven prövar att skriva för att uttrycka sig,
Avstämning B
Eleven skriver text med enkel handling,
Avstämning C
Eleven skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning,
Eleven har skrivriktningen klar för sig,
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra,
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler,
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning,
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener,
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt,
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår,
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden,
Eleven gör mellanrum mellan orden,
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa,
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord,
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord,
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.