Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik till pall.

Skapad 2019-10-08 11:41 i Svärdsjöskolan Falun
Övning och arbete i lappteknik
Grundskola 5 Slöjd
Lappteknik är ett område där du med hjälp av många små lappar av tyg tillverkar ett större tyg, vi återbrukar. Av det färdiga stora tyget kan du sedan tillverka nästan vad som helst: sittkudde, anslagstavla, duk, grytlapp, väska, mobilfodral, örngott, pennskrin mm. det kallas återbruk. I just den här uppgiften är lapptekniken en del av en pall. Det ska bli en sittdyna till pallen du gör i träslöjden.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Eleven skall utveckla kunskaper i hur man sammanfogar mindre bitar av tyg till större tygstycken.
 • Eleven skall utveckla sin förmåga att jobba med färg och form.
 • Eleven skall utveckla sin förmåga att använda redskap, verktyg och maskiner.
 • Eleven skall utveckla sin förmåga att dokumentera i ord och bild.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

 • Du skall utveckla dina kunskaper att använda maskiner, redskap och verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
 • Du skall utveckla dina kunskaper att forma och framställa slöjdföremål med tanke på färg, form, kulturellt och estetiskt.
 • Du ska med symboler ,färger och signaler skapa ett mönster
 • Du ska utveckla dina kunskaper i att analysera och värdera arbetsprocessen.
 • Du skall utveckla dina kunskaper på att dokumentera och beskriva med ord och bild vad du har gjort.

Undervisning/arbetssätt

Eleven kommer att få inblick i lappteknikens kulturella och estetiska historia.
Eleven kommer att  prova sammanfogning av lappar. I denna övning lär sig eleven grunden för nålning, sömnad och strykning.
.
Eleven kommer att få inblick i materialens olika för- och nackdelar samt kombinationsmöjligheter. Färg, form och kvalitéer.
Eleven kommer att skissa sin idé. Med utgångspunkt från idén jobbar vi fram en plan för arbetet och diskuterar för- och nackdelar.
Eleven kommer att dokumentera i en slöjdberättelse och fotografera. I slöjdberättelsen dokumenterar eleven sitt arbete samt hur han/hon upplever resultatet, vad han/hon lärt sig samt tips.


 

Kommer att bedöma/dokumentation

 • Elevens idé och diskutionen / problemlösnings förmåga fram till det färdiga arbetet.
 • Elevens förmåga att använda verktyg, redskap och maskiner.
 • Elevens dokumentation i bild och text.
   

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: