👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola - 8C Näringslära

Skapad 2019-10-08 11:49 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I förra momentet konstaterade vi att allt liv är kemi, då alla organismer är uppbyggda av kolväten (så kallade organiska föreningar). Nu ska vi bygga vidare på det och studera vad det är som bygger upp oss, maten vi äter och andra livsviktiga processer.

Innehåll

 

Innehåll

Vecka

Tisdag C36
10:10 - 11:00

Onsdag C35
12:20 – 13:50

Torsdag C36
13:50 – 14:30

41

Introduktion till området
Genomgång: Fotosyntes

Laboration

Genomgång: Socker Labbförberedelse

42

Laboration

Socker 1

Laboration

Socker 2

Genomgång: Stärkelse och protein

Labbförberedelse

43

Laboration

Stärkelse

Laboration

Protein

Genomgång: DNA & Vitaminer

44

LOV

LOV

LOV

45

Skrivuppgift:

Diskussion

Repetition inför laboration

Laboration:

Okänt ämne

Skrivuppgift:

Diskussion


Mörkmarkerade rutor är lektionspass som faller bort.

Arbetsform

Arbetet kommer att följa kapitel 8 i kemiboken och under området kommer det ske följande:

·         Vi kommer att ha genomgångar (på tavlan och med filmer) och ni får tid att läsa i boken samt arbeta med uppgifter enskilt, i par och i mindre grupper.

·         Vi kommer att ha undersökande laborationer i mindre grupper.

·         Vi kommer att skriva laborationsrapporter, både i grupp och enskilt.

·         VI kommer att ha övningar och bedömande moment där ni ska utifrån det ni har lärt er diskutera och ta ställning i olika frågor.

Litteratur:

Vi kommer i huvudsak att utgå ifrån Spektrum Kemi, kapitel 8. Filmer från sli.se och studi.se kommer att visas som en del i undervisningen.

Bedömning

Momentet kommer bedömas genom tre huvudsakliga delar; en skriftlig uppgift, genomförande av laboration samt inlämnade labbrapporter. Labbrapporterna bedöms tillsammans med eran prestation under laborationerna för att de tre första kunskapskraven i matrisen nedan medan det skriftliga provet används för att ni ska få visa upp eran förmåga på de två sista.

Mål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Samt så kommer du arbeta med följande centrala innehåll:

 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Begrepp & termer

Nedan är en lista över de viktigaste begreppen inom området som ni ska känna till och kunna förklara vid momentets slut:

 •  Fotosyntes
 • Kolhydrat
 • Socker
 • Stärkelse  
 • Fett  
 • Fettsyra  
 • Protein  
 • Aminosyra
 • Enzym
 • DNA
 • Vitamin
 • Mineralämne

 

Matriser

8C & 8D Näringslära

Dikussion

F
E
C
A
Motivera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Uppfyller ej kraven för nivå E.
enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Delta och driva
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Uppfyller ej kraven för nivå E.
till viss del för diskussionerna framåt.
för diskussionerna framåt.
för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Källkritk
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Uppfyller ej kraven för nivå E.
enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda informationen
Eleven kan använda informationen på ett
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Uppfyller ej kraven för nivå E.
i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Laborationer och labbrapporter

F
E
C
A
Genomföra laboration
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Uppfyller ej kraven för nivå E.
bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Materialanvändning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och
Uppfyller ej kraven för nivå E.
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och effektivt sätt.
Slutsatser utifrån resultat
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då
Uppfyller ej kraven för nivå E.
enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Förbättring
Eleven för
Uppfyller ej kraven för nivå E.
enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Labbrapport
Dessutom gör eleven
Uppfyller ej kraven för nivå E.
enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.