👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk 2019

Skapad 2019-10-08 12:00 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde med fokus på Sveriges minoritetsspråk och med möjlighet att leda och delta i samtal.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I Sveriges talas dagligen många olika språk, en del hörs ofta andra mindre ofta. En del förstår du till stor del andra kanske du förstår mindre av. Några språk av alla som talas i Sverige har en speciell ställning och i detta arbetsområde kommer du att få lära dig vilka de är och vilka rättigheter dessa s.k. minoritetsspråk har.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Syfte i läroplanen är de förmågor som vi skall arbeta med i ämnet svenska. Nedan ser du de förmågor vi arbetar med denna gång.

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

För att förstå vad förmågorna innebär och vad som döljer sig bakom formuleringarna i kunskapskraven så tittar du i matrisen för svenska som du har under "Kunskaper" här i Unikum.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

För att kunna bedöma dina kunskaper finns kunskapskrav för tre betygssteg. Dessa finns förklarade i den matris som är finns i denna pedagogiska planering. Det är också i matrisen du efter avslutat arbetsområde ser din bedömning.

Under arbetet bedöms du i det samtal du deltar. I detta bedöms din förmåga att presentera, leda diskussion och delta i diskussion. Innehållsmässigt bedöms ditt resonemang kring minoritetsspråken. För just detta kommer det också att finnas möjlighet att bedömas skriftligt.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:


Du kommer att få se filmer om de olika språken, reflektera över innehållet själv och tillsammans med övriga i klassen, sammanfatta och svara på frågor.

Du kommer att planera, delta i och hålla i samtal kring Sveriges minoritetsspråk. Dessa samtal har samma struktur som de du senare i höst möter på nationella proven. Större delen av arbetet görs i skolan, skulle du missa någon lektion är det väldigt viktigt att du säger till mig så att du kan ta igen informationen som vi gått igenom. 

 

v.35

 

Måndag      Läshastighet. 10 min jobba klart med lässtrategierna.

 

Onsdag       Läshastighetstest. Uppstart av området. Genomgång av uppgifterna. Språklagarna.(Jakten på språket svenska. )

 

Fredag         Titta på filmen ”Elina….”

 

 

 

v.36

 

Måndag      Titta på Jakten på språket: finska. Läs och besvara frågor.

 

Onsdag       Meänkiele (30 min):  Anteckna! Läs och besvara frågor.

 

https://urskola.se/Produkter/207515-Min-tornedalska-historia

 

Fredag         Romani chib (15+15 min): Anteckna! Läs och besvara frågor.

 

https://urskola.se/Produkter/200409-Romernas-historia-1900-tal- En-skola-for-alla

 

https://urskola.se/Produkter/200410-Romernas-historia-1900-tal-Ar-av-forfoljelse   

 

v.37

 

Måndag      Jakten på språket: samiska (15+15 min) Anteckna! Läs och besvara frågor.

 

                      https://urskola.se/Produkter/155349-Jakten-pa-spraket-Samiska

 

https://urskola.se/Produkter/204026-Min-samiska-historia-Att-ta-tillbaka-det-som-ar-mitt

 

Onsdag       Fortsätt besvara frågor. (Halv lektion pga utvecklingssamtal)

 

Fredag         Jakten på språket: Jiddisch. Anteckna! Läs och besvara frågor.

 

                      https://urskola.se/Produkter/207525-Min-judiska-historia

 

v.38

 

Måndag      Skriv sammanfattning om ert språk.

 

Onsdag       Skriv sammanfattning och förbered diskussionsfråga.

 

Fredag         Studiedag

 

v.39

 

Måndag      Läs på fakta om språklagarna och dess konsekvenser.

 

Onsdag     Tvärgruppdiskussioner. Spela in dessa och skicka in på Classroom. Fredag       Genomgång om praouppgiften. Skriftligt prov på minoritetsspråken.

                  

Dokumentation


Efter avslutat arbetsområde gör du själv en egen utvärdering av din arbetsinsats och denna gång gör du det i pappersform. Du får också en utvärdering av mig, denna finns under din matris här på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Minoritetsspråk 2018

Kunskapskrav
E
C
A
12a Tala själv, lyssna och samspela med andra
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument. Dina åsikter för samtalen och diskussionerna framåt.
Du deltar i samtalet om än sparsamt i både strukturerade och icke-strukturerade samtal. Du kopplar till ämnet eller till vad någon annan har sagt. Du visar att du lyssnar genom samtalsstödjande respons. Ex. nicka, hm:a, "jag håller med".
Du deltar med frågor och argument i både strukturerade och icke-strukturerade samtal. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra. Du använder mer utvecklad respons till den som talar genom att du ställer frågor, argumenterar, värderar och jämför.
Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Är drivande och visar förmåga att engagera andra i både strukturerade och icke-strukturerade samtal. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka dra slutsatser och föreslå lösningar. Du ger respons genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser.
13a Muntlig framställlning
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur och innehåll.
Du har till viss del läst in dig på ämnet och åhörarna följer i huvudsak med i din presentation och förstår innehållet
Du är påläst och förberedd och din presentation är relativt lätt att hänga med i. Innehållsmässigt har du gått lite djupare in i ämnet.
Du är väl förberedd och din presentation är lätt att hänga med i. Du utvecklar dina tankar och ditt innehåll mer.
14a Resonera om svenska språket
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du har stöd i fakta och sakförhållanden.
Du hittar flera kopplingar och objektivt motiverar och utvecklar ditt resonemang med tydlig logik.
Du breddar diskussionen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du är bra påläst och kan använda fakta på ett effektivt sätt.
14b Göra jämförelser
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du känner till vilka minoritetsspråken i Sverige är och vet lite varför och när språklagarna kom till. Du jämför något av deras uttryckssätt med svenskans.
Du känner till flera uttryckssätt som har betydelse för identiteten i ett eller fler minoritetsspråk. Du jämför dem med svenskan på ett relativt utförligt sätt.
Du har kännedom om några olika uttryckssätt som har betydelse för deras identitet i de olika minoritetsspråken. Du jämför dem med svenskan på ett utförligt sätt.