👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall reflektion

Skapad 2019-10-08 12:40 i Svenska Kyrkan Norrköping
Förskola
Reflektionsmall att använda under tiden och efter fokus/tema eller projekt

Innehåll

 

Reflektion

 

 

 

-Vad har vi lärt oss

Vilken utveckling/ vilket lärande ser vi hos barnen?
Vad är det barnen undersöker i sitt ”görande”?
Vad är barnens tankar kring dessa händelser/ögonblick

 

-Vad är nästa steg

Hur går vi vidare, vad är barnen nyfikna på?

 

 

 

- Koppling teori och praktik

Vilka ”nyfikenhetsfrågor” väcks hos oss pedagoger?
Varför gör vi som vi gör och varför blev det som det blev?

 

… och vad grundar vi det på? (forskning och beprövad erfarenhet)
-Vilken teori baserar vi VÅR verksamhet på?

 

 

 

Skolverket skriver att vetenskaplig grund innebär att kritiskt granska, pröva och sätta  enskilda faktakunskaper i ett sammanhang.
Beprövad erfarenhet innebär enligt skolverket att lärare stödjer sig på erfarenheter

 

som prövats under en längre tid, som är granskad och dokumenterad.

 

Beprövad erfarenhet innebär alltså inte att en enskild pedagog, eller ett arbetslag, kan säga att något är beprövat,för att de har gjort så i alla år och för att ”det alltid har fungerat”.

 

Det är inte det som menas med beprövad erfarenhet.
Dock är enskilda pedagogers erfarenheter förstås viktiga för barns lärande

 

ur andra aspekter