👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning Barnkonventionen

Skapad 2019-10-08 13:05 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Uppgiften är att förbereda en muntlig framställan om en hobby, en person eller något annat man är intresserad av
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska redovisa dina svar från frågeställningen om Barnkonventionen och redovisa dessa för klassen.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I det här arbetsområdet kommer du att få utveckla din förmåga att formulera och kommunicera i tal. Du kommer att få göra en muntlig presentation för dina klasskamrater.

 

Hur ska vi arbeta?

Svara på frågor om Barnkonventionen och svara på frågor. Väla tre artiklar och förklara dem med egna ord. 

 

Förbered ditt talstöd. Välj mellan mindmap, talkort eller liknande som stöd för minnet. Skriv i punktform, med stödord och/eller med korta meningar.

- Öva på det du ska framföra, så du känner dig säker. Du ska kunna berätta utan att behöva läsa utantill. Talkorten ska finnas som stöd. 

 

Ditt muntliga framförande ska vara mellan 1 och 3 minuter långt.

Vad ska du lära dig?

 • Du ska kunna förbereda och genomföra en muntlig redogörelse.
 • Du ska ha en tydlig inledning, huvuddel och avslutning.
 • Du ska kunna anpassa din redogörelse efter din publik så att de förstår det du pratar om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Matris muntlig framställning åk 6

E
C
A
Innehåll
Klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet.
Klarar relativt väl att hålla sig till ämnet.
Klarar väl att hålla sig till ämnet.
Redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör utvecklat med relativt väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Redogör välutvecklat med väl fungerande inledning, huvuddel och avslutning.
Språk
Använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med relativ god anpassning till syfte och mottagare.
Använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
(SvA)
Använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (SvA).
Använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (SvA).
Använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (SvA).
Kommunikation
Klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Kommunikationsstrategier
SvA
Använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (SvA).
Använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd (SvA).
Använder väl fungerande kommunikations- strategier för att göra sig förstådd (SvA).