👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmera mera

Skapad 2019-10-08 13:08 i öö Fyllingeskolan grs Halmstad
Grundläggande programmering
Grundsärskola 4 – 7 Teknik
"Grundkunskap i programmering" samt "Teknik i trafiken".

Innehåll

Vi fortsätter arbeta med enkel vardagsmekanik, praktiskt och genom film och bok. Vi utvecklar grunderna till enkel programmering genom fortbildning och material från KomTek och datastudion på Kärnhuset.

Vi Bygger enkla konstruktioner.

Vi lär oss om teknik i trafiken.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Tekniska system i hemmet och samhället, till exempel vatten- och avloppssystem och system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar. Systemens förändringar över tid och några orsaker till det.
  Tk  7-9