👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2A

Skapad 2019-10-08 13:40 i Centralskolan _Västerteg
Svenska årskurs 2
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Svenska
Arbete med svenska och svenska A i åk 2 under läsåret 12/13 och elevernas läs och skrivutveckling.

Innehåll

Arbetsområdets namn

Svenska åk 2

Övergripade mål och läroplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål för eleverna

Skriva:
- kunna skriva meningar; stor bokstav och punkt.
- kunna skriva enklare faktatexter utifrån en tankekarta.
- kunna skriva berättande text "Saga"; inledning, händelse och avslut.
- kunna stava vanligt förekommande ord, dvs som vi ofta använder.

Läsa:
- kunna läsa, förstå och återberätta innehållet i en kortare text.
- läsa skönlitterära böcker och göra en enklare bokrecension; veta vad en författare är, återge huvudperson och göra en egen skattning av boken.
- kunna läsa tyst i 15 minuter.
- kunna söka fakta ur olika medier.

Tala:
- lyssna till och föra samtal runt en text läraren eller en kamrat läst högt.
- redovisa ett arbete inför klassen med hjälp av text eller bild.
- berätta inför klass något man själv initierat i tex. Nyhetsminuten, klassråd, fredagskul eller morgonsamling.

Alfabetisk ordning
Känna till vokaler och konsonanter
Känna till ordklasserna: subtantiv, verb och adjektiv
Vara bekant med ng-ljudet och dubbelteckning

Arbetssätt - undervisningens innehåll

 • Språkskrinet: arbetsbok där vi arbetar med ordkunskap, språklära och skrivning..
 •  Arbetsschema för "eget arbete".
 • Lässtunder 5x15 minuter tyst läsning varje dag.
 • Samtalsstunder i klass: , morgonsamling, rastsamtal, klassråd, boksamtal..  
 • Vi gör egna faktatexter om djur och natur.
 • Vi gör egna sagor och har sagostunder.
 • Högläsning ur en skönlitterär bok (läraren).
 • Individuella lässtunder(läsläxa) med läraren 1 ggr/vecka där man tränar läsförståelse och lässtrategi.
 • Grupp arbeten där man ska kunna samtala och samarbeta.

 

Bedömning och ev. matriser

 • Individuell läsning tillsammans med läraren; läsutveckling och läsförtåelse.
 • Samtal, redovisning och berättarstunder i klass.
 • Egenproducerade faktatexter och berättande texter.
 • Att skriva läsligt
 • Att skriva meningar
 • Språket lyfter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3