Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande uttryck & Teknik

Skapad 2019-10-08 13:52 i Förskolan Skogsbacken Örbyhus Tierp
Förskola
Skapa, känna och uppleva teknik utifrån våra erfarenheter och intressen.

Innehåll

Kartläggning barnens intressen:

Utevistelse, konstruera, bygga och skapa

Specifikt lärmål:

Synliggöra teknik för barnen genom att de får undersöka, skapa och uppleva resultat för att sedan kunna ställa hypoteser och prova på eget bevåg.

Vad krävs av oss vuxna:

Vara öppensinnade och lyhörda för vad barnen är nyfikna på och ge barnen möjligheter till olika skapandeformer.

Vad krävs det av miljön:

tillgängligt material av alla de slag måste finnas framme och ges utrymme till att prova på dessa.

Aktiviteter/ utmaningar till barnen:

Jobba vidare med sagan om "Vännerna i Kungaskogen"

Tillverka kulor och utforska dessa

Skapa kulbanor i lådor och använda oss av olika material. Samt utforska hur våra kulor vi tillverkat fungerar och beter sig. 

Allemansrätten

Hallowen pyssel 

Hur dokumenterar vi:

Foto, observationer, lärlogg, reflektioner och unikum

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: