👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik 9C

Skapad 2019-10-08 14:21 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Biologi
Hur kommer det sig att vissa tvillingarna är så lika varandra att man inte kan skilja dem åt medan andra tvillingpar inte alls är särskilt lika? Och varför behöver barn till föräldrar med glasögon oftare glasögon själva jämfört med andra barn? Vad betyder det att vi kan klona djur och vill du verkligen veta om du bär på anlag för någon sjukdom? Allt detta och mer kommer vi att gå igenom och diskutera under avsnittet om genetik, genteknik och gen-etik.

Innehåll

 

Syfte och förmågor

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

ð     Diskutera, granska och ta ställning i frågor som rör ärftlighet, gen- och bioteknik

ð     Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska

sammanhang

 

 

Kunskapsmål:

Här får du lära dig:

ð     Att generna är recept på proteiner

ð     Hur celler kopieras (vanlig celldelning och bildning av könsceller)

ð     Hur egenskaper ärvs och vad korsningsschema är

ð     Vad mutationer är och hur människan försöker påskynda mutationer hos vissa växter och djur.

ð     Beskriva hur människan i tusentals år utnyttjat och förändrat växter, djur och

mikroorganismer.

ð     Vad genteknik är och vad den kan användas till

ð     Diskutera de möjligheter och risker som kan finnas i den nya gentekniken.

 

Begrepp:

 

Genetik

arvsmassa

DNA

kvävebas

gen

protein

aminosyror

ribosom

kromosom

vanlig celldelning

kroppsceller könceller

dominant gen

vikande gen

korsningsschema mutation könsbundet arv genterapi genteknik

avel

förädling

genteknik

kloning

stamceller

 

Prel planering genetik och genteknik 9C

 

 

tisdag

Onsdag

39

Introduktion fördjupning

Genteknik

(se instruktion i TEAMS biologi)

Utgår utvecklingssamtal

40

Föreläsning genetik, läran om det biologiska arvet!

 

Repetition cellens delar

Cellkärnan DNA gener

Proteinsyntes

 

 

Proteinsyntes repetition/fortsättning

 

41

Celldelning (mitos)

Reduktionsdelning = Bildning av könsceller (meios)

 

Dominanta och vikande anlag

Korsningsschema

Mendel

Dominanta och vikande anlag

42

Ärftliga sjukdomar, mutationer, kromosomförändringar, evolution

Utgår elevens val

43

repetition

prov

44

 

 

45

NP SV

Genteknik grunder och egen fördjupning

46

Egen fördjupning

Diskussion i mindre grupper/alternativt egen skrivuppgift

 

Vad bedöms? Min förmåga att:

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör genetik och genteknik i avseende på individ, miljö och samhälle.
  • använda biologiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara genetiska samband hos människan och i naturen och samhället.

  Hur ska jag lära mig?

  • Deltar i genomgångar i klassrummet
  • titta på filmer
  • läsa texter om genetik
  • samtala och diskutera
  • läsa Biologiboken (kapitel 10) använd gärna frågorna som finns på TEAMs som stöd
  • titta igenom Powerpoints igen (finns på TEAMs) 

    När kan jag visa mina kunskaper?

  • vid startuppgifter/övningar, lektionsarbete, diskussioner samt skriftligt prov