👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider - Höst

Skapad 2019-10-08 14:24 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk
Vad händer ute i naturen på hösten? Vilka färger får trädens löv på hösten? Vad heter trädets olika delar? Vad gör djuren på hösten?

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att:

 • läsa och skriva texter
 • se på film
 • göra bilduppgifter och spela spel
 • lära oss vilka månader som är höstmånader
 • lära oss om olika förändringar i naturen (t.ex. varför lövens färg förändras)
 • lära oss om olika ord och begrepp (som t.ex. mulet, ide, vissna, skörda, flyttfåglar m.fl.)

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • höstmånaderna
 • ge några exempel på förändringar i naturen under hösten
 • berätta om trädets förändring under hösten
 • redogöra för beteendet under hösten hos två däggdjur 
 • förstå några olika ord och begrepp 


Detta visar jag genom att:

 • delta aktivt vid genomgångar
 • skriftliga uppgifter
 • deltar aktivt vid par och gruppuppgifter 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1