👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2019-10-08 14:50 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Geometri åk 9 , Prio 7-9 och använda Gleerups 7,9.
Grundskola 9 Matematik
Här kommer vi jobba med Geometri. Vi tar upp prefix och enheter, vinklar , månghörningar och vinkelsumman ,olika geometriska figurer , omkrets och area för fyrhörningar , trianglar och cirklar. Volym ,volymenheter, olika kroppars volym,skala, likformighet.

Innehåll


 

 

Geometri  åk  9, v. 40-48

V

Innehåll

Mål

Sidor

40

Vinklar 

 Rät , spetsig ,trubbig och rak vinkel)

 

1.   Namn ge vinklar ,

Uppskatta, rita , mäta  vinklar i olika geometriska figurer.

2.Räkna vinklar( använda vinkelsumman)

Arbetsblad

Bok sida 160

Gleerups planeringen

Om geometri åk 7

41

Geometriska begrepp :

En dimension

Två dimension

Tre dimension

Area , Omkrets

3.  Vad en, två eller  tredimensionella figurer är och räkna omkrets till olika geometriska figurer

4. Räkna area till  kvadrat, rektangel, parallellogram

, romb, triangel

5.)Räkna area och omkrets till en cirkel

Häfte: 1 eller 2

Bok: sida 161

 

 Gleerups planeringen

Om geometri

42

 m2,dm2, cm2, mm2

Känna igen rymdgeometriska kroppar.

Dugga 1

6. Area enheter, enhetsomvandling

 7. Vad är ?volym

Ge namn och känna igen :kub, Rätblock, Cylinder, Prisma

Pyramid, kon och klot

Häfte: 1 eller 2

 

 

Bok : sidor 74,75

Gleerups planeringen

Om geometri

43

Använda olika enheter för volym

8. Volymenheter( liter,m3,dm3,..)

 

Bok:s: 76,77

Gleerups planering

Om geometri åk 9

44

 

Höst lov

 

45

Olika kroppars volym

Dugga 2

 9.Rita rätblock

beräkna volym för rätblock, kub,  prisma, cylinder

 Bok : sidor :78,79,80

,81.

Gleerups planering

Om geometri åk 9

46

 volym för spetsiga kroppar

Begränsningsarea

10.Beräkna volym för kon ,pyramid  och klot

11. Beräkna begränsningsarea

s.82 ,83 u: 35,36,37,38,39

Häfte(begränsningsarea)

Gleerups planering

Om geometri åk 9

47

Skala

Likformighet

 

 

12.Längd,area och volymskala

13. Förstå och räkna med likformighet

Bok: S: 84,85 U: 40,41,43

S: 86,87

s: 97 fördjupning

Gleerups planering

Om geometri åk 9

48

 

Muntlig nationella prov

På måndag

 

 

 

Viktiga begrepp att förstå

 

Begrepp

Förklaring

Geometrisk kropp

Kropp som har en volym, 3D

Volym

Ett mått på hur mycket en kropp rymmer

Basyta

Ytan till en kropp som man valt ut vid volymberäkning

Prisma

En kropp där basytan är ett månghörnings område och sidoytorna är parallellogram områden

Parallellogram

En fyrhörning där sidorna mitt emot varandra är parallella

Rätblock

En kropp som begränsas av sex rektangel områden

Kub

En kropp som begränsas av sex kvadratområden

Cylinder

Prisma där de parallella basytorna utgörs av cirkelområden

Kon

Spetsig kropp med ett cirkelområde som basyta

Pyramid

Spetsig kropp med ett månghörnings område som basyta

Klot

Kropp som har en sfär som begränsningsyta

Kubikmeter

Volymenhet som motsvarar volymen av en kub med sidan 1 meter

Liter

Volymenhet som motsvarar volymen av en kub med sidan 1 decimeter

Begränsningsyta

Den sammanlagda ytan hos en kropp

Längdskala

Förhållande mellan längder hos två föremål av samma form

Area skala

Förhållande mellan areor hos två kroppar med samma form (kvadraten på skala)

Volymskala

Förhållandet mellan volymer hos två kroppar med samma form (kuben på skala)

Likformighet

Två figurer är likformiga om de har samma form

Matriser

Ma
Geometri åk 9

Behöver träna på
E
C
A
Mål 1 Namn ge vinklar , Uppskatta, rita , mäta vinklar i olika geometriska figurer.
Tester bara E nivå
Gleerups , arbetsblad bok sida 160
Mål 2 Räkna vinklar( använda vinkelsumman)
Gleerups , arbetsblad bok sida 161
Mål 3 Att veta vad en , två eller tredimensionella figurer är och räkna omkrets till olika geometriska figurer
Gleerups
Mål 4 Räkna area till kvadrat, rektangel, parallellogram, romb och triangel
Gleerups, häfte 1 eller 2 sida 163
mål 5 Räkna area och omkrets till en cirkel
Gleerups, häfte 1 eller 2 sida 163
Mål 6 Area enheter, enhetsomvandling
Gleerups, häfte 1 eller 2
Mål 7 Vad är ?volym Ge namn och känna igen :kub, Rätblock, Cylinder, Prisma Pyramid, kon och klot
Tester bara E nivå
Gleerups, bok sidor 74,75
Mål 8 Volymenheter( liter,m3,dm3,..)
Gleerups, bok sidor 76,77 och 164
Mål 9 Rita rätblock beräkna volym för rätblock, kub, prisma, cylinder
Gleerups, bok sidor 78,79,80,81 och 165
Mål 10 Beräkna volym för kon ,pyramid och klot
Gleerups, bok sidor 82,83 och 166
11 Beräkna begränsningsarea
Gleerups , Häfte 3
12 Längd,area och volymskala
Gleerups, bok 84,85 och 168,169
13 Förstå och räkna med likformighet
Gleerups bok sidor 86 ,87 , 96,97 och 167
problemlösning i området
Bok : sidor 98,99 ,100,101
Kommunikations förmåga