Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sländan- vi tillsammans!

Skapad 2019-10-08 15:01 i Enestugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
För att skapa en bättre gruppdynamik och en vikänsla vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra. Vi vill ge barnen verktyg för att kunna sätta ord på sina känslor och hur de ska kunna hjälpa varandra när en kompis behöver tröst och stöttning. Detta för att öka förståelsen och stärka deras medkänsla och inlevelse för andras människors situation.

Innehåll

 

Mål och syfte:

 • En barngrupp som visar respekt och hänsyn för varandra.
 • Ge barnen verktyg som de kan använda i det sociala samspelet.
 • Utveckla barnens lekkompetens, att kunna leka och göra saker tillsammans och själv.
 • Utveckla barnens förmåga att se och förstå olika känslor, samt sätta ord på dem.
 • Utveckla barnens förmåga att hantera konflikter.
 • Ge barnen möjlighet att utveckla ordförråd, uttal och språkförståelse.

 Metod:

Vi kommer att arbeta utifrån speciell vald litteratur. vi har valt böckerna: Godnatt alla djur, Lena Arro och Catarina Kruusval till de yngre och Grävlings grannar stannar, Peter Bentley och Charles Fuge

Ur böckerna kommer vi skapa lärandetillfällen i olika former såsom skapande,dramatisering,språkutveckling, boksamtal och värdegrundslekar mm.

Vi kommer att använda en del material från Alfons vänskapslåda. Det materialet kommer vi främst att använda i våra samlingar.

Vi kommer inte att ha någon speciell temadag utan det ska genomsyra hela veckans aktiviteter.

Vi vill jobba mer intensivt med konfliktlösning genom samtal i stunden. Vi kommer även hjälpa barnen att sätta ord på sina känslor med stöd av empatikort.

Vi kommer att reflektera och dokumentera kontinuerligt genom foto och observationer för att driva vårt utvecklingsarbete vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: