Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utflykter vt 20

Skapad 2019-10-08 19:14 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Planering för natur och miljö vt 20

Innehåll

Barnen visar ett stort intresse för att leka, röra sig i och utforska skogen. När barnen hittar olika naturföremål så kommer de ofta och vill visa och samtala om dem. Det kan till exempel vara svampar, pinnar, bär m.m.

 

Syfte 
Kopplingar till läroplanen

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Mål 
Att barnen på ett lekfullt sätt ska upptäcka och känna sig trygga i naturen, utveckla ett intresse för naturvetenskap. 

 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Leker i och utforskar naturen
Visar intresse för naturvetenskap
Få en förståelse för hur dem kan bidra till en hållbar utveckling

 

Metod
Vi inspirerar barnen genom att utgå från deras intressen när vi planerar
Vi gräver ner olika sorters material för att följa naturens nedbrytningsprocess
Vi går till återvinningsstation vid hemköp

Förutsättningar -

Utflykter ser på onsdagar. Ibland så går vi i helgrupp och ibland i mindre grupper. 

Dokumentation -

Vi skriver på Unikum och väggdokumentation.

Förberedelser,

Vi förbereder olika naturuppdrag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: