👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling

Skapad 2019-10-08 19:26 i Storhaga förskola Säter
Skapa trygghet och gemenskap på avdelningen
Förskola
Vi ska på ett stimulerande sätt inspirera barn till läslust, intresse för böcker och det skrivna, synliga och det verbala språket.

Innehåll

BAKGRUND

Vi är en avdelning med femåringar som ska förberedas för förskoleklass.  

SYFTE

att barnen ska få möjlighet att utveckla språket

att barnen ska upptäcka och bli intresserad av bokstäver och hur de låter

att barnen ska kunna skriva sitt namn

att barnen ska tycka om böcker och högläsning

GENOMFÖRANDE

Vi gör språkutvecklande aktiviteter som rim, ramsor och sång

Vi har en rit och skrivhörna med material som inspirerar till att skriva och rita.

Vi har högläsning för barnen varje dag.

Vi har alfabetet uppsatt på väggen, för att kunna reflektera runt

Vi har magnet bokstäver som barnen kan skriva med.

Vi gör aktiviteter som gynnar läsinlärningen.

Vi har namnlappar på barnen som de använder till att skriva av eller flyttar på morgonen när de kommer, till att man är här på förskolan.

Vi har en tal, språk och hörsel pedagog som vi tar hjälp av vid behov.

Vi har även en språk, läs och skrivutvecklare i kommunen som vi får inspiration och idéer av.

Vi pedagoger är närvarande och inspirerar barnen.

DOKUMENTATION

Genom unikum dokumenterar vi både för egen del samt för att kunna delge vårdnadshavare om hur vi arbetar med läs och skrivutveckling.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18