Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Movie: Stand By Me, week 41-42

Skapad 2019-10-08 20:10 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Vi tittar på filmen Stand by me, diskuterar och reflekterar över filmens budskap och dramatiserar valda scener.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We are going to watch the movie "Stand by Me - based on the novel The Body by Stephen King - and make a brief analysis of the plot, the characters, the theme/s and how time is used to give perspective in the movie.

Innehåll

Syfte

Eleverna träna sin förmåga att reflektera och analysera relationer, sociala förhållanden och berättelser på engelska.

Undervisningen

Vi tittar på filmen Stand By Me. Eleverna genomför en enskild skrivuppgift/redovisar muntligt.

 Uppgift

 Analysis

 

- Describe "the plot" (händelseförloppet i huvuddrag från början till slutet)

- Describe the four main characters; what do you know about them (personality, family background etc), how do they act, what´s your opinion about them (beskriv karaktärerna, vad du vet om dem, hur de agerar, vad du tycker om dem)

- What do you think about the friendship between the boys? Are they friends or not? Are some of them friends and others not? Does this change during the movie? (Vad tänker du om killarnas vänskap, är de vänner eller inte, ändras det under filmens gång?)

- When does the movie start and end? Who tells the story? When does he tell the story? (När börjar och slutar berättelsen, vem berättar och när?)

Uppgifter

 • Writing "Stand By Me"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Bedömningsmatris Stand By Me

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Förstå tal
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förmågan att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Formulera sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: