Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiska reaktioner

Skapad 2019-10-08 20:11 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Kemi

Innehåll

Mål för elev

Vi ska utveckla förmågorna att
- undersöka och värdera information
- göra systematiska undersökningar
- använda kemins begrepp och modeller för att beskriva och se samband
- kommunicera (delta i samtal och diskussioner samt skriva)

Innehåll

• Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad,
  kretslopp och oförstörbarhet.

• Indelningen av ämnen och material utifrån olika egenskaper som
  t ex ledningsförmåga och utseende.

• Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

• Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse
  för människans levnadsvillkor och syn på världen.

• Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

• Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga
  rapporter.

• Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel
  i faktatexter och tidningsartiklar.

Genomförande

Vi ska
- enskilt och i små grupper göra små undersökningar,  
   dokumentera och utvärdera.
- se utbildningsfilm
- ha genomgångar och föra anteckningar.
- fylla i arbetsblad, svara på frågor
- läsa i boken  ”Boken om fysik och kemi” 
Ord och begrepp:   kemisk reaktion, atom, molekyl, fotosyntes, förbränning, energi, koldioxid, syre, socker, solenergi, bränsle, grundämne, kemisk förening, reaktion, egenskaper, bikarbonat, kväva eld, metall, bryts ner, kompost, kretslopp, brandtriangeln

Tid: ca vecka 40 - 50

Redovisning

Du ska delta i samtal och diskussioner.
Du ska visa att du kan genomföra våra undersökningar i grupp på ett säkert och genomtänkt sätt.
Du ska genomföra egen undersökning på ett säkert och genomtänkt sätt-
Du ska följa andra instruktioner som ges efter hand.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Bedömningen gäller förmågan att genomföra undersökningar samt att förklara och resonera

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Genomföra undersökningar
Förmågan att genomföra systematiska undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla fråge-ställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamåls enligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då väl-utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Söka information och använda källor
Förmågan att söka och använda relevant information för att resonera.
Eleven kan söka och välja ut relevant information och föra enkla resonemang utifrån dessa.
Eleven kan söka och välja ut relevant information och föra utvecklade resonemang utifrån dessa.
Eleven kan söka och välja ut relevant information och föra välutvecklade resonemang utifrån dessa.
Dokumentera undersökningar
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Resonera om fotosyntes
 • Ke  E 6
 • Ke  C 6
 • Ke  A 6
Eleven kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: