👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 7a; Råttfällebil ht19

Skapad 2019-10-08 20:24 i Torpskolan Lerum
I en laddad råttfälla finns massor av lagrad energi. Ni ska använda er av en för att bygga en bil som rullar så långt som möjligt.
Grundskola 7 – 9 Teknik
I övriga världen, men kanske framförallt i USA är mousetrapcars en stor sport. Det genomförs i prestigefyllda tävlingar med hastighetsrekort och längdrekord på de flesta highschool och även endel collage, men även utanför skolvärlden.

Innehåll

Projekt

I en laddad råttfälla finns massor av lagrad energi. Ni ska använda er av råttfällan för att bygga en bil som rullar så långt som möjligt. Bilen får nästan se ut hur som helst bara den rullar, bottenplattan är max 2 råttfällelängder lång (dvs 20 cm) och max 2 råttfällebredder (dvs 10 cm) samt  är byggd enligt reglerna.

Centralt innehåll

Tekniska lösningar

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

Arbete / Bedömning

Arbete

Först måste du lära dig hur man gör en skiss och ritning. (genomgång och filmer).

 

 

 

Starta gärna med att titta på olika klipp på Youtube för att få inspiration! Inspiration är inte stöld :-) titta på flera filmer tex den nedan. Men du måste sedan kunna skriva varför du gör på ditt valda sätt.

Arbetet kommer att ske individuellt. Arbetet består av en teoretisk del med planering och reflektion / beskrivning av arbetet  samt konstruktionen. Hela arbetet ska loggas och redovisas i Google presentation . 

Här skriver du om:

1. sida 1 planering,  Se separat dokument

2.sida 2 hur har jag löst arbetet/utfört de olika momenten. Ta minst tre bilder under arbetets gång och förklara vad du gör samt varför.

3.sida 3 förbättringar / förändringar du gjort och varför du gjort dem, samt ev problem som dyker upp och hur du löst dem. (ta gärna foton)

4. sida 4 Bilder på "slutprodukt" och en enkel skiss/ritning med mått

5. sida 5 Reflektion efter arbetet. Blev din bil som du tänkt dig? Varför blev den det / Varför inte, vad hade du kunnat förbättra/utveckla

 

Bilarna tävlar sedan i tre klasser:

1. Komma längst

Bilarna släpps från samma punkt på tävlingsbanan. Alla bilar får två försök och den bil som kommer längst vinner.

2. Snabbaste

Vi mäter hastigheten under era två försök och den som är snabbast vinner.

3. Hederspris

Här premieras den som tex har coolast design, tagit sig ur svåra problem osv

Regler

 • Bygg något som rullar och drivs framåt med hjälp av kraften från en råttfälla
 • Materialval är frivilligt, du får använda sådant som finns i skolans tekniksal eller ta med hemifrån.

det finns råttfälla, tråd i olika tjocklek, trähjul (max 4/bil), Limpistoler (lim), papper, kartong, sugrör, träpinnar (liknande "grillpinnar"), tejp,

 

 • Det är tillåtet att testa bilen hur många gånger man vill samt att bygga om den.
 • Två tävlingsåk gäller, man får trimma bilen mellan åken.
 • Utseendet är valfritt men bottenplattan får vara max dubbla råttfällebilens längd och bredd.

 

Lycka till och hoppas ni får ett roligt arbetsområde!

Uppgifter

 • LOGGBOK- Råttfällebil

 • Din egendesignade möbels LIVCYKELANALYS

 • Ritning tändsticksask och figur

Matriser

Tk
Bedömning Råttfällebilen

På väg mot kunskapskraven
Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Beskriva och förklara
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **viss** användning av ämnesspecifika **hur enkelt identifierbara delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **relativ god** användning av ämnesspecifika **hur ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med **god** användning av ämnesspecifika **hur ingående delar samverkar** för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. *
Eleven för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Eleven för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Konstruktion och dokumentation
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva** möjliga idéer till lösningar och utformar **enkla** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar och utformar **utvecklade** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att **systematiskt pröva och ompröva** möjliga idéer till lösningar och utformar **välutvecklade och genomarbetade** fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan föra **enkla och till viss del underbyggda** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **utvecklade och relativt väl underbyggda** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Eleven gör **enkla** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet **till viss del** är synliggjord.
Eleven gör **utvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet **relativt väl** är synliggjord.
Eleven gör **välutvecklade** dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet **väl** är synliggjord.