Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturliga tal - grundläggande räkning

Skapad 2019-10-09 08:58 i Torpskolan Lerum
Grundskola 6 Matematik
I området tränar vi taluppfattning och de fyra räknesätten med naturliga tal.

Innehåll

PP Taluppfattning - grundläggande räkning

 

Syfte

Du kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och

lösa rutinuppgifter med naturliga tal.

 

Centralt innehåll

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika

situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder.

Metodernas användning i olika situationer.

 

Konkretiserat innehåll du skall kunna

(fetmarkerat innehåll är till största delen över godkänd nivå)

 

- addition och subtraktion med godtyckligt tal

 

- Veta hur multiplikationssystemet är uppbyggt och hur multiplikation och division relaterar till varandra

 

- multiplicera en godtycklig faktor men en ensiffrig, tvåsiffrig och tresiffrig faktor.

 

- dividera en godtycklig täljare med en ensiffrig nämnare där divisionen går jämnt ut

 

- enkel delbarhet, känna igen primtal och använda dessa vid faktorisering.

 

- kunna hantera resten vid divisioner som inte går jämnt ut

 

- värdera metoder och välja en metod anpassad för en specifik uppgift.

 

 

 

Matriser

Ma
Grundläggande räkning

E
C
A
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: