Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - franska

Skapad 2019-10-09 09:11 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Underlag för bedömning av diagnoser i läsförståelse, franska.

Innehåll

Bedömningsunderlag för läsförståelse i franska finns i matrisen.

Matriser

M2
Matris för läsförståelse i franska

Förstå och tolka innehållet i olika slags texter samt återge information på svenska och franska

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Du är inte där ännu...
E
C
A
Förståelse - ordförråd
Du har lärt dig franska ord och uttryck som underlättar din förståelse och du kan sätta in passande ord i meningar för att ge ett sammanhang.
Du kan inte förstå innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen och du kan inte hitta/använda ord som passar in i meningar för ett betydelsefullt sammanhang.
Du kan förstå de mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan hitta/använda några ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du hittar/använder flera ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan till största delen hitta/välja ord som passar in i meningar och ger dessa ett sammanhang.
Förstå och återge innehållet i texter
Du kan på svenska svara på frågor och återge information du får i texten.
Du kan inte visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet eller med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå frågor på franska och kunna skriva svar på franska
Du kan förstå skrivna frågor på franska och du kan hitta svaret i texterna och ge dina svar på franska.
Du kan inte välja bland texter av enkel karaktär från olika medier eller med viss relevans använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: