Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALFA-BETA

Skapad 2019-10-09 10:03 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alfa-Beta är en av sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Alfa-Beta är verktyg som vi använder för att utöka barnens nyfikenhet för språk och kommunikation på ett lustfyllt sätt

Innehåll

Dibbers planering för undervisning

 

Mål:  Språk  och Kommunikation 

Målet i verksamheten på regnbågen är att barnen med hjälp av Alfa-Beta möter en miljö som lockar till språk och kommunikation ute och inne. Vi vill att barnen ska kunna utrycka sina tankar och känslor, ta del av deras rättigheter och skyldigheter samt utöka sitt kunnande i vår verksamhet. För att uppnå dessa mål kan vi inte komma ifrån hur viktigt det är med språk och kommunikation. 

  

Genomförande:

Båda i planerade och spontana aktiviteter använder vi leken till att främja barnens lust att lära och glädjen att leka. På regnbågen använder de estetiska uttryckssätt som intresserar barnen för att utöka möjligheterna till ett lustfyllt lärande. Dans/rörelse, musik och skapa med färger (regnbågen) är det som intresserar barngruppen just nu. Detta gör vi genom a tillvarata barnens resurser och vara närvarande i deras nyfikenhet samt utmana barnen till nästa steg.  

Genom att se över och organisera vår fysiska miljö till en miljö som skapar möjlighet till fler uttryckssätt strävar vi efter att barnens kommunikations möjlighet utökas. En tillgänglig fysisk miljö och en tillåtande inställning från pedagoger tror vi kan barnen utrymme att laborera båda med tankar och material. I skriv och natur-hörna samt skapande bord använder vi bilder och/eller tecken som stöd för fler sätt att utrycka sig.  

  

Dokumentation: 

 

I dokumentation vill vi synliggöra barnens egna resa i lärandet och hitta utmaningar till nästa steg. Med hjälp av utskrivna bilder som sitter på väggen kan barnen återgå till sina tidigare aktiviteter och reflektera när de vill. Vi använder även filmer och bildspel med projektor. Föräldrar kan båda komma och titta på våra väggar eller gå in och titta på när vi skriver lär log på unikum. Vi dokumenterar båda lärande i grupp och individ. Barn dokumenterar sina skapande utifrån intressen och dagsform. 

 

 

 

 

 

Utvärdering - Uppföljning:

 

 

• Vad har vi uppmärksammat?

 

 

 

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling? 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: