Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LEK-LEVI

Skapad 2019-10-09 10:05 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Lek-Levi är en av sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Genom att inspirera med Lek-Levi i barnens lekar kan de få möjlighet till en lärande och utvecklande lekar.

Innehåll

 

 Dibbers planering för undervisning

 

Mål:  Lek och lärande

Målet i verksamheten på regnbågen är att barnen med hjälp av Lek-levi möter en miljö som lockar till lek båda ute och inne. Leken ger barnen möjlighet till att återuppleva sina erfarenheter och skapa nya i mötet andra barn och pedagoger, samt utforska lärandet.

 

Genomförande:

Båda i planerade och spontana aktiviteter använder vi leken till att främja barnens lust att lära och glädjen att leka. På regnbågen använder  vi de estetiska uttryckssätt som intresserar barnen för att utöka möjligheterna till ett lustfyllt lärande. Dans/rörelse, musik och skapa med färger (regnbågen) är det som intresserar barngruppen just nu. Detta gör vi genom a tillvarata barnens resurser och vara närvarande i deras nyfikenhet samt utmana barnen till nästa steg. 

 

Dokumentation: 

I dokumentation vill vi synliggöra barnens egna resa i lärandet och hitta utmaningar till nästa steg. Med hjälp av utskrivna bilder som sitter på väggen kan barnen återgå till sina tidigare aktiviteter och reflektera när de vill. Vi använder även filmer och bildspel med projektor. Föräldrar kan båda komma och titta på våra väggar eller gå in och titta på när vi skriver lär log på unikum. Vi dokumenterar båda lärande i grupp och individ. Barn dokumenterar sina skapande utifrån intressen och dagsform. 

 

 

Utvärdering - Uppföljning:

 

• Vad har vi uppmärksammat?

 

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: