Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RÄKNE-REZA

Skapad 2019-10-09 10:10 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Räkne-Reza är en av våra sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Räkne-Reza är ett verktyg som används för att stärka barnen i deras matematiska lärande och utveckling.

Innehåll

 

Dibbers planering för undervisning

 

Mål: Matematik

Målet med verksamheten på regnbågen är att barnen med hjälp av Räkne-Reza möter en miljö som väcker barnens  intresse för matematisk utforskande. Vi strävar efter att öka barnens intresse för siffror och symboler, tid och rum samt reflektera över och undersöka olika matematiska problem.

 Genomförande:

Båda i planerade och spontana aktiviteter använder vi leken till att främja barnens lust att lära och glädjen att räkna, mäta samt jämföra. På regnbågen använder vi de estetiska uttryckssätt som intresserar barnen för att utöka möjligheterna till ett lustfyllt lärande. Dans/rörelse, musik och skapa med färger (regnbågen) är det som intresserar barngruppen just nu. Detta gör vi genom a tillvarata barnens resurser och vara närvarande i deras nyfikenhet samt utmana barnen till nästa steg.  Vi vill använda Räkna-reza för att synliggöra matematikens olika områden.

Genom att se över och organisera vår fysiska miljö till en miljö som skapar möjlighet till fler uttryckssätt i matematik som jämförbara material, olika tyngder och storlekar strävar vi efter att barnen får förändrat kunnande i matematik.

Med en tillgänglig fysisk miljö och en tillåtande inställning från pedagoger tror vi kan barnen få utrymme att laborera med matematiska former, antal /siffror mängd, storlek samt rum och tid. Barnen provar på hitta lösningar för matematiska problem som dyker upp i deras vardag.  Fler uttryckssätt kan ge barnen möjlighet för utryck för sina matematiska erfarenheter vilket gör att barn lär av och med varandra.

 Dokumentation: 

I dokumentation vill vi synliggöra barnens egna resa i lärandet och hitta utmaningar till nästa steg. Med hjälp av utskrivna bilder som sitter på väggen kan barnen återgå till sina tidigare aktiviteter och reflektera när de vill. Vi använder även filmer och bildspel med projektor. Föräldrar kan båda komma och titta på våra väggar eller gå in och titta på när vi skriver lär log på unikum. Vi dokumenterar båda lärande i grupp och individ. Barn dokumenterar sina skapande utifrån intressen och dagsform. 

 

Utvärdering - Uppföljning:

 

 

• Vad har vi uppmärksammat?

 

 

 

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling? 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: