Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UTE-UGO

Skapad 2019-10-09 10:22 i Lill-myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Ute-Ugo är en av sju lärvänner son vi arbetar med i vår verksamhet. Ute-Ugo är ett verktyg som vi använder för att hjälpa barnen att få intresse och förståelse för naturen och naturens olika kretslopp.

Innehåll

Dibbers planering för undervisning

 

Mål:  Natur, kretslopp och teknik

Målet med verksamheten på regnbågen är att barnen med hjälp av Ute-Ugo möter en miljö som väcker barnens  intresse förnaturen och dess kretslopp.  Vi strävar efter att öka barnens intresse för att vara i naturen och undersöka förändringar som sker i naturen som årstider och vad som händer i naturen under olika årstider. 

 Genomförande:

Båda i planerade och spontana aktiviteter använder vi leken till att främja barnens lust att lära och glädjen att använda naturen som verktyg il lärande. På Regnbågen använder vi de estetiska uttryckssätt som intresserar barnen för att utöka möjligheterna till ett lustfyllt lärande. När vi är på ute på vår natur/ute-dag samlar vi naturmaterial som vi tar till förskolan och undersöker och använder som förbrukningsmaterial i skapande.

Dokumentation: 

I dokumentation vill vi synliggöra barnens egna resa i lärandet och hitta utmaningar till nästa steg. Med hjälp av utskrivna bilder som sitter på väggen kan barnen återgå till sina tidigare aktiviteter och reflektera när de vill. Vi använder även filmer och bildspel med projektor. Föräldrar kan båda komma och titta på våra väggar eller gå in och titta på när vi skriver lär log på unikum. Vi dokumenterar båda lärande i grupp och individ. Barn dokumenterar sina skapande utifrån intressen och dagsform. 

 

Utvärdering - Uppföljning:

 

 

• Vad har vi uppmärksammat?

 

 

 

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling? 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: