Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion 0-1000

Skapad 2019-10-09 10:51 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om olika metoder för att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-1000 och upptäcka samband mellan addition och subtraktion.

Innehåll

Syfte

Eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Övergripande mål från kap 1 och 2:

Undervisningen genomförs så att eleverna ges möjlighet att utveckla de kompetenser som beskrivs i kap 1 och 2

 • utveckla förmågan att kunna använda dig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

Centralt innehåll

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid beräkningar

Undervisning, för att nå målen kan du:

 • Lyssna på och delta vid genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Laborativa övningar och spel.
 • Arbeta i matteboken. 
 • Färdighetsträna i olika appar på iPaden. 
 • Repetera stora plus och stora minus-tabellerna. 

Mål och bedömning

När vi är klara med detta ska du kunna:

 • Välja och använda olika additionsmetoder
 • Välja och använda olika subtraktionsmetoder
 • Använda dig av sambandet mellan addition och subtraktion
 • Tolka enkel information med matematiskt innehåll och välja räknesätt till textuppgifter
 • Förstå och använda begreppen addition, summa, subtraktion, differens

Så här bedömer och dokumenterar vi elevens kunskapsutveckling

 • löpande observationer av förmågorna inom de olika moment som vi arbetar med
 • samtal om begreppen
 • test på förmågan att kunna använda sig av olika additions - och subtraktionsmodeller, välja räknesätt till textuppgifter samt se samband mellan addition och subtraktion.

Matriser

Ma
Addition och subtraktion 0-1000

Träna mer
Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Välja och använda olika additionsmetoder i talområdet 0-1000
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Jag behöver stöd för att välja metod
Jag kan välja en metod för uträkning
Jag kan välja olika metoder för uträkning utifrån uppgiftens karaktär
Jag behöver stöd för att använda metod för uträkning av tal.
Jag kan använda en metod för uträkning av tal.
Jag kan använda mig av olika metoder för uträkning av tal utifrån uppgifternas karaktär.
Välja och använda olika subtraktionsmetoder i talområdet 0-1000
Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Jag behöver stöd för att välja metod
Jag kan välja en metod för uträkning
Jag kan välja olika metoder för uträkning utifrån uppgiftens karaktär
Jag behöver stöd för att använda metod för uträkning av tal.
Jag kan använda en metod för uträkning av tal.
Jag kan använda mig av olika metoder för uträkning av tal utifrån uppgifternas karaktär.
Tolka enkel information med matematiskt innehåll och välja räknesätt
Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Jag behöver stöd för att tolka enkel information med matematiskt innehåll och välja räknesätt.
Jag kan tolka enkel information med matematiskt innehåll och välja räknesätt.
Jag kan tolka enkel information med matematiskt innehåll, välja räknesätt samt visa med ett matematiskt uttryck.
Kunna använda sambandet mellan addition och subtraktion för att kontrollräkna ett subtraktionstal.
Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Jag behöver stöd för att kontrollräkna ett tal genom att använda mig av sambandet mellan addition och subtraktion.
Jag kan kontrollräkna ett tal genom att använda mig av sambandet mellan addition och subtraktion.
Förstå och använda begreppen addition, summa, subtraktion och differens.
Eleven har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
Jag kan med stöd använda och förklara begreppen addition, summa, subtraktion och differens.
Jag kan använda och förklara begreppen addition, summa, subtraktion och differens.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: