Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Sverige

Skapad 2019-10-09 11:11 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 Geografi
Du/ni kommer att arbeta med landskap och får välja mellan ett landskap i Norrland, Svealand eller i Götaland. Vi ska jobba med landskapen genom att titta i en kartbok, söka fakta på nätet, läsa olika texter samt se filmklipp om de olika delarna i Sverige. När ni arbetat färdigt ska ni få redovisa för klasskamraterna.

Innehåll

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • ett antal geografiska begrepp.

 • Sveriges olika naturtyper och på vilka sätt människan påverkat och använder dem.

 • vart de flesta människorna bor i Sverige och varför.

 • fakta om olika landskap i Sverige.

 • använda karta, tabeller och diagram.

 • namn och läge på några av Sveriges städer, orter, vatten och berg.

Arbetsprocess

Vi kommer att:

jobba med kartboken

läsa och prata om faktatexter som handlar om Sverige

träna på att söka fakta och skriva egna faktatexter, om t.ex olika landskap

se filmer som handlar om Sverige

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

dina kunskaper om var städer, orter, vatten och berg finns i Sverige.

dina kunskaper om Sveriges naturtyper

dina kunskaper om var och varför människor bor där de bor i Sverige.

hur du redovisar fakta om ett landskap både skriftligt och muntligt.

hur du kan använda en kartbok.

Uppgifter

 • Landskap

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Sveriges geografi år 4-5

Rubrik 1

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analytisk förmåga
 • Ge  4-6
Du kan med lärarens hjälp använda kartboken för att ta reda på olika fakta.
Du kan berätta om vad en karta är och hur den används. Du är förtrogen med globen och känner till olika platsers och områdens lägen i förhållande till varandra samt kan uppskatta avstånd.
Du kan med hjälp av kartbok och texter se samband, orsakskedjor och konsekvenser, samt på ett tydligt sätt redogöra för dessa.
Centrala begrepp
 • Ge  4-6
Du har kännedom om olika enkla geografiska begrepp.
Du kan berätta om geografiska begrepp.
Du har förståelse för och kan förklara olika geografiska begrepp.
Förståelse
 • Ge  4-6
Du har kännedom om människans levnadsvillkor (förr/nu/landskapstyp) lokalt, regionalt eller globalt.
Du kan berätta om människans levnadsvillkor (förr/nu/landskapstyp) lokalt, regionalt och globalt.
Du har förståelse för människans levnadsvillkor (förr/nu/landskapstyp) globalt och kan resonera kring följderna av dessa.
Namn och läge
 • Ge  4-6
Du är medveten om att det finns olika platser på kartan och kan markera ett fåtal rätt på kartan.
Du kan sätta ut flertalet platser på kartan.
Du kan med lätthet sätta ut majoriteten av platserna på kartan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: