Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rika och fattiga länder HT-19

Skapad 2019-10-09 13:28 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Geografi
Fortfarande lever 700 miljoner människor i världen i extrem fattigdom vilket innebär att de lever på 1,9 dollar/dag. Fattigdomen i världen minskar men klyftorna mellan fattiga och rika öka. Varför är förutsättningarna så olika i världen? Varför är vissa länder fattiga och vissa rika? Hur har världen förändrats under de senaste 200 åren? Vilket ansvar har de rika länderna för att förbättra utvecklingen i världen?

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och dess levnadsvillkor utifrån geografiska källor. Du ska även få utveckla kunskaper om hur vi kan påverka framtiden och vad vi kan göra för att skapa förändring i de minst utvecklade delarna av världen. Dessutom ska du få visa din förmåga i Afrikas geografi.

 

Mål

Målet är att du ska kunna förklara orsaker till varför vissa länder är rika eller fattiga samt att du ska kunna använda geografiska källor för att samla in information och utifrån dessa källor analysera fattiga och rika länder. Du ska bli bättre på världens kartgeografi.  

 

Arbetsgång

Vi kommer att ha genomgångar om hur vi delar in världens länder, vilka orsaker det finns till varför vissa länder blir fattiga och vissa blir rika, vad konsekvenserna blir av detta och hur vi kan mäta utvecklingen i olika länder. Du kommer att få träna på att använda ord och begrepp, olika geografiska källor och analysera dessa. Vi kommer att använda filmer och filmklipp och diskutera kring frågeställningar som t ex vilka orsaker det finns till fattigdom? Vilka samband finns mellan fattigdom, ohälsa och befolkningstäthet, livslängd och BNI?

 

Bedömning

Du blir bedömd i skrivuppgiften om rika och fattiga länder och under arbetets gång i diskussioner kring olika frågeställningar och i din kunskap i kartgeografi. Eventuellt ett skriftligt test i slutet av arbetsområdet.

Uppgifter

 • Afrika fyskisk karta Seterra

 • Rika och fattiga länder - arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Fattiga och rika länder

Rubrik 1

E
C
A
Analys
Du visar att du har grundläggande kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att kunna ge något exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Du visar att du har goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att kunna ge några exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om orsakerna till att de fattiga länderna är fattiga, vilka konsekvenserna av detta är och vilka som kan göra vad för att ändra på detta genom att kunna ge flera exempel på orsaker, konsekvenser och lösningar.
Resonemang och diskussion
Du visar att du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om varför de fattiga länderna är fattiga, konsekvenserna av detta och vilka som kan göra vad för att ändra på detta.
Geografiska källor
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Du visar att du förstår och kan använda något av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda några av arbetsområdets begrepp.
Du visar att du förstår och kan använda flera av arbetsområdets begrepp.
Namngeografi
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: