Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönikor 8C ht19

Skapad 2019-10-09 14:24 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Svenska
En krönika kan vara både underhållande och allvarlig. Skribentens personliga tankar och åsikter varvas med mer allmänna händelser. Med hjälp av spännande beskrivningar och nyskapande språk lyckas krönikören få sina läsare att känna igen sig eller se på situationen med nya ögon. En krönika kan skrivas ganska fritt, men vissa punkter kan vara bra att tänka på. I detta moment ska du få lära dig att känna igen och använda dessa för att slutligen skriva en egen krönika.

Innehåll

 Vi kommer att inleda med att läsa och analysera olika krönikor. Därefter lär vi oss hur en krönika är uppbyggd och slutligen får ni skriva egna krönikor.

I detta arbetsområde kommer vi också att arbeta med bearbetning och kamratrespons. 

Den färdiga krönikan kommer att läsas upp i en mindre elevgrupp. 

Mål för arbetsområdet

·         Känna till hur en krönika är uppbyggd

·         Kunna skriva en egen krönika om något aktuellt ämne

 

Undervisning

Du kommer att få:

·         Läsa några olika krönikor och titta på vad som kännetecknar en krönika

·         Arbeta med läsförståelse och analys kopplat till olika krönikor

·         Genomgång av hur en krönika är uppbyggd 

·         Arbeta med olika strategier för att utveckla idéer till en egen krönika

·         Skriva en egen krönika

·         Arbeta med kamratrespons och bearbetning av text

 

 

Bedömning

Under detta moment kommer huvudsakligen följande att bedömas:

·         Din förståelse av krönikorna du läser.

·         Din förmåga att reflektera och tycka kring innehåll, språk och stil i olika krönikor samt återkoppla till egna erfarenheter.

·         Din förmåga att uttrycka egna åsikter i skrift.

·         Din förmåga att utveckla ditt eget skrivande i olika genrer.

·         Din förmåga att skriva enligt gällande skrivregler.

·         Din förmåga att bearbeta dina texter utifrån den respons du får av kompisar och lärare.

·         Din förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument.

Bedömningsunderlag:

Underlag för bedömningen av arbetet kommer att vara:

·         Dina uppgiftssvar 

·         Ditt deltagande i samtal och diskussioner om krönikorna

·         Din egen krönika

·         Ditt arbete med kamratrespons och bearbetning av text

 

Användbara länkar:

Orka plugga: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGrggJLHQgQ

 

 Med andra ord: Dikt möter krönika

https://urskola.se/Produkter/213498-Med-andra-ord-Kronika-och-dikt#Se-program

Uppgifter

  • Skriv en krönika

Matriser

Sv
Bedömningsstöd krönika

Nivå 1
Texten fungerar med viss bearbetning.
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar mycket bra.
Koppling till uppgiften
Genremedvetenhet
Texten skulle, efter viss bearbetning fungera som en krönika. Texten innehåller några vanliga genretypiska drag
Texten fungerar relativt väl som en krönika. Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas något
Texten fungerar mycket väl som en krönika. Texten innehåller flera genretypiska drag som utvecklas väl
Innehåll
Elevens tankar och åsikter framgår. Krönikan innehåller enkla gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser. Ämnet för krönikan tas upp på ett enkelt sätt t.ex. genom att skribenten berättar om och ger exempel från sina egna erfarenheter.
Elevens tankar och åsikter framgår tydligt. Krönikan innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser. Ämnet för krönikan tas upp på ett utvecklat sätt t.ex. genom att skribenten resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Elevens tankar och åsikter framgår tydligt. Krönikan innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t. ex. av personer, miljöer och händelser. Ämnet för krönikan tas upp på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att skribenten resonerar utifrån träffande exempel som är både personliga och allmänna och fördjupar ämnet.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande. Strukturen /upplägget passar en krönika t. ex. med rubrik, inledning med presentation och bakgrund, resonemang om ämnet och avslutning med uppmaning och slutsats. Textbindningen är utvecklad
Texten är sammanhängande och välstrukturerad t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering samt effektiv inledning och avslutning som passar en krönika. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden är till stor del korrekt Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren krönika, t.ex. med läsartilltal, bildspråk och humor... Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för genren krönika t.ex. t.ex. med läsartilltal, bildspråk humor, stilfigurer, slang, värdeladdade ord, ordlekar… Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t.ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt. Tempus används korrekt
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning,
Respons
Du kan ge enkla omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om du har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sät
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en krönika för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: