👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkverkstad

Skapad 2019-10-09 14:40 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Språket är en av de viktigaste förutsättningarna för att lära. Språket hjälper oss att organisera erfarenheter och kunskaper och att minnas dem bättre. Genom att delta i samtal och prata med vuxna och andra barn skaffar barn sig kunskap om det mesta: sig själva, den närmaste omgivningen, naturen och andra människor (Gjems, 2011)

Innehåll

Mål:

Vi vill att barnen ska utveckla

  • talspråk, ordförråd och begrepp.
  • samtalen mellan barn/barn och barn/pedagog.
  • känna igen bokstäver utifrån sin ålder och intresse, dvs de som inte kan skriva ska kunna känna igen sin första bokstav medans de som kan skriva sitt namn ska utmanas med andra ord.

Syfte:

Språket använder vi hela tiden, både verbalt och med vår kropp. Genom att använda oss av rim och ramsor, läsa böcker och berätta sagor vill vi öka barnens språkmedvetenhet. Vi synliggör bokstäver som finns runt omkring oss i vår vardag tex pinnar, pärlor, skriva i sanden, bokstäver på kläder för att öka intresset hos barnen. 

 

Uppgifter

  • Leta efter spår av lillasyster