Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP i matematik åk 5 - Geometri

Skapad 2019-10-09 14:42 i Testskolan Öckerö Öckerö
Omkrets, area, skala, mätning (Matteborgen 5A).
Grundskola 5 Matematik
Geometri är ett av de äldsta områdena inom matematiken. I detta arbetsområde kommer du att använda enheterna meter, kilometer och mil. Du kommer också att räkna ut en rektangels area och använda enheterna cm2 och m2 för area. I det här området kommer du även att repetera skala och förstå hur du ska använda det. Vi kommer att titta på hur större skalor används utifrån kartor. Matematikbegrepp (matteord) att kunna: area, omkrets, kvadratcentimeter, kvadratmeter, kilometer, mil och skala.

Innehåll

 Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • ha muntliga gemensamma genomgångar.
 • göra praktiska övningar, spel m m
 • diskutera och resonera, parvis, i grupp och gemensamt
 • arbeta i läroboken både enskilt och gemensamt.

 

Hur gör du?

 

 • deltar under genomgångar
 • arbetar enskilt
 • arbetar i grupp
 • diskuterar med klassen
 • diagnos 2
 • repetition och/eller fördjupning

 

Det här kommer bedömas

 

din förmåga att:

 

 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm2 och m2 för area
 • förstå och använda skala

 

Bedömning sker när du arbetar:

 

 • muntligt vid genomgångar.
 • muntligt i  par/gruppuppgifter.
 • skriftligt på lektionerna.
 • samt dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Förmågan att beskriva, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till uppgifterna
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till uppgifterna
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Du kan växla mellan olika enheter samt föra och följa enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika enheter samt föra och följa utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika enheter samt föra och följa välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Redovisa uträkningar
Du beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Du beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: