👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min skola

Skapad 2019-10-09 19:54 i Frejagymnasiet Mölndal - Utbildningsförvaltningen
Lär känna närmiljön, skolan.
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Natur och miljö, NAO Individ och samhälle, INI
I arbetsområdet min skola kommer vi att orientera oss i skolans lokaler och byggnader. Lära känna klasser, elever, personal och olika yrkeskategorier på skolan. Arbetstid v. 34-43

Innehåll

Vad ska vi arbeta med:

Förmågan att orientera sig på skolområdet, lära känna klasser, elever och personal på skolan.

Förstå innehållet i skolans byggnader

Prata om olika yrkesgrupper på skolan.

Gå igenom utrymnings- och likabehandlingsplanen

Förmågecirkeln - vilka förmågor ska man träna på i skolan och vad ska man lära sig

Hur ska vi arbeta?

"Skolorientering"

Med hjälp av kartor orientera sig och hitta på skolområdet och till aktuella byggnader. Dokumentera med bilder byggnader och dess innehåll.

P-huset

Genom uppsökande verksamhet lära känna klassrum, lektionssalar och olika kontor.

Träna och dokumentera namn på klasser, elever och personal på skolan. skriva, klistra namnlappar och foto

Prata om olika yrkeskategorier som finns på skolan.

Vad ska du lära dig?

Hitta på skolans område och i P-huset (huvudbyggnaden)

Tolka symboler som ingår i arbetsområdet.

Känna igen andra elever och personal, namn och persontecken, skriva namnen 

Vilken klasstillhörighet eleverna har.

Reagera igenkännande när vi pratar om övrig skolpersonal och deras yrkeskategori

Uppgifter

 • Orientering i P-huset

 • Elever i P-huset

 • Mina lärare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
  INI  -
 • Orientering i närmiljön med hjälp av kännetecken i omgivningen och enkla vägbeskrivningar.
  INI  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -