Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - stora tal 5A

Skapad 2011-10-18 15:07 i Klockargårdsskolan Halmstad
Vi ska arbeta med stora tal, upp till 1 miljon i samtliga fyra räknesätt.
Grundskola 5 Matematik
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi ska arbeta med stora tal, upp till 1 miljon i samtliga fyra räknesätt.

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • bli bekant med metoderna att "rita en bild" och "pröva sig fram vid problemlösning.
 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000
 • Kunna läsa och skriva tal med det romerska talsystemet

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar enskilt eller i par med olika uppgifter och använder oss av det material som känns bra för varje enskild elev.

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • din förmåga att välja rätt och använda de fyra räknesätten
 • din förmåga att storleksordna höga tal
 • din förmåga att avläsa och skriva höga tal
 • din förmåga att lösa matematiska problem
 • din förmåga att kunna avläsa enklare romerska tal. 

Hur ska det bedömas?

Under perioden kommer dokumentation ske genom: - inlämning av läxor - skriftlig diagnos under perioden för att kontrollera hur du ligger till i arbetsområdet - skriftligt prov - muntliga/skriftliga uppgifter i grupp och enskilt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Stora tal

Stora tal

I detta matematikavsnitt har eleverna fått jobba med tal som omfattar tal upp till 1 000 000. Vi har här repeterat och tränat oss på hur man ställer upp (algoritmen till) addition och subtraktion. I subtraktion har vi även tränat oss på hur man ”lånar över 0” vid uppställning. Eleverna har också fått lära sig hur man ställer upp multiplikation m.m. Eleverna har också fått träna sin taluppfattning.
 • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6   Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
På väg att nå målet
Når målet
Når målet med god marginal
Mål
Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1.000.000
Kunna ordna tal efter storlek
Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet och kunna de olika räknesättens algoritmer.
Kunna lösa problem med metoderna "rita en bild" och "prova dig fram".
Kunna avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: