👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa - tala - skriva berättande text

Skapad 2019-10-10 09:05 i Fjälkestads skola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer i detta området att arbeta med skrämmande texter.

Innehåll

Syfte

Du ska få träna på att läsa, berätta om och skriva en berättande text. Den skrivna texten ska ha ett skrämmande innehåll.

Lärandemål

 • Lära dig mer om hur en berättande text är uppbyggd med miljö- och personbeskrivningar.
 • Träna på att läsa med flyt.
 • Träna på att återberätta en text du läst och presentera en författare.

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta självständigt och gemensamt i halvklasser. Vi kommer att läsa och prata om texter med skrämmande innehåll.

 Bedömning

 • Vi kommer att bedöma hur du läser. Vi kommer att bedöma ditt arbete med att presentera en författare. Vi kommer också bedöma din berättelse.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
  Sv  C 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
  Sv  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Läsa - tala - skriva berättande text

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa en text med flyt
Jag kan läsa en text med visst flyt och förstår till viss del det jag läser.
Jag kan läsa en text med relativt gott flyt och förstår det mesta jag läser.
Jag kan läsa en text med flyt och förstår det jag läser.
Miljö - och personbeskrivningar
Jag kan till viss del urskilja miljö- och personbeskrivningar i en text.
Jag kan relativt säkert urskilja miljö- och personbeskrivningar i en text.
Jag kan med säkerhet urskilja miljö- och personbeskrivningar i en text.
Dialog
Jag kan till viss del läsa och förstå hur författare använder dialoger
Jag kan med relativ säkerhet läsa och förstå hur författare använder dialoger.
Jag kan med säkerhet läsa och förstå hur författare använder dialoger.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och genomföra redovisning
Jag kan till viss del planera och genomföra en redovisning av en författare jag valt. Jag tittar på min publik ibland. Jag behöver stöd för att skriva stödord. Jag har en inledning eller avslutning som fungerar till viss del.
Jag kan med relativ säkerhet planera och genomför en redovisning om en författare jag valt. Jag tittar på min publik ibland. Jag kan välja ut de flesta stödorden själv. Jag har en inledning och avslutning som fungerar relativ bra.
Jag kan med säkerhet planera och genomföra en redovisning om en författare jag valt. Jag tittar på min publik ganska ofta. Jag kan välja ut stödord själv. Jag har inledning och avslutning som fungerar.
Använder stödord
Jag använder till viss del stödord när jag redovisar men vill helst ha meningar att läsa när jag redovisar.
Jag använder mig för det mesta av stödorden när jag redovisar men behöver fundera ibland vad jag ska säga när jag redovisar..
Jag använder mig med säkerhet av stödorden och vet vad jag ska säga när jag redovisar.
Anpassat språk
Jag anpassar till viss del mitt språk till de som lyssnar.
Jag anpassar relativt säkert mitt språk till de som lyssnar.
Jag anpassar mitt språk till de som lyssnar.

Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Planera och skriva.
Jag kan till viss del planera och skriva en skräcknovell med något skrämmande, händelser, vändpunkt eller slut.
Jag kan relativt säkert planera och skriva en skräcknovell med något skrämmande, händelser, vändpunkt eller slut.
Jag kan med säkerhet planera och skriva en skräcknovell med något skrämmande, händelser, vändpunkt och slut.
Beksrivningar
Jag har till viss del med person eller miljöbeskrivningar.
Jag är relativt säker på att skriva person eller miljöbeskrivningar.
Jag är säker på att skriva miljö och personbeskrivningar.
Dialoger
Jag kan till viss del använda mig av dialoger.
Jag är relativt säker på att använda dialoger.
Jag är säker på att använda dialoger.
Skriva och stava rätt
Jag kan till viss del använda mig av punkt, stor bokstav och stava vanliga ord rätt.
Jag är relativt säker på att använda mig av punkt, stor bokstav och stava vanliga ord rätt.
Jag är säker på att använda mig av punkt, stor bokstav och stavar de flesta ord rätt.