👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande med Bobbo

Skapad 2019-10-10 13:52 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
Naturpromenad som fortsätter i skapande aktivitet.

Innehåll

SKA-mall - uppdaterad 190816

Nuläge:
Vad förstår/kan barnen? Intresse?

Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 Känner igen Bobbo och kopplar färgen röd till hen. Utevistelsen blir en fortsättning på temat Bobbo röd och barnen letar färgen röd i naturen.

 

Mål ur Lpfö 18:Konkretisering utifrån mål:
 

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?


Lärandeobjekt

 Texten har något att berätta kring bilden.

Strategi - Metod,material,miljö

Aktiviteten dokumenteras med text och bild.

Metakognitiva samtal.

Naturpromenad i närområdet.

Pedagoger som benämner och sätter ord på olika saker.

Vi dokumenterar med ipad.

Använder text och bild.

Naturmaterial/löv papper/ färg/ barnens händer och fötter.

Utemiljö och atelje inomhus. 

 

 

Resultat/Reflektion:Analys/Reflektion:Uppföljning/Utveckling: 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18