👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska ht 19 vecka 34-41

Skapad 2019-10-10 15:34 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Vi inleder terminen med att skriva ett självporträtt. Därefter tränar vi lässtrategier på boken "Eldens hemlighet" som vi läser högt. Därefter skriver vi en avslutande, gestaltande berättelse kring karaktären Sofia.

Innehåll

Vecka 34: Självporträtt

Skriv ett självporträtt, som kommer att publiceras på Unikum och fungera som utgångspunkt för det första utvecklingssamtalet.

Förslag på innehåll

 • familj
 • bakgrund
 • bostadsort
 • händelser i livet
 • intressen; vad, med vem, hur, när + sedan när, varför?

 

Obligatoriskt innehåll

 • styrkor; vad är du bra på, både i och utanför skolan?
 • utvecklingsområden: vad behöver du förbättra, både i och utanför skolan? Har du någon idé om hur du kan förbättra detta?

 

 

Läxa vecka 35: Ditt självporträtt ska vara färdigt och publicerat på Unikum.

Vecka 35 - 38: Högläsning och genomgång av lässtrategier

Höstterminen inleder vi med att högläsa en bok, Eldens hemlighet av Henning Mankell.

 

Vi tränar i samband med detta olika lässtrategier samt de andra kunskapskraven kopplade till läsförmågan, se nedan. På utbildningsradion finns lässtrategierna presenterade och vi tillämpar dem på den text vi högläst.  Första rundan tränar vi på en lässtrategi per gång för att lära oss vad de innebär. Därefter kommer ni i grupper om fem att genomföra de olika lässtrategierna.

Lässtrategier: UR-filmer och genomgång

1 Förutspå: UR-film

Uppgift 1 - Förutspå

Skriv en kort text där du förutspår vad som kommer att hända nästa gång. Ange vilka ledtrådar i texten som gör att du gör denna gissning.


2 Inre bilder: UR-film

Uppgift 2 - Inre bilder

Beskriv (eller illustrera) en inre bild som skapats under dagens läsning.

 

3 Reda ut oklarheter: UR-film

Uppgift 3: Red ut oklarheter

Språkliga: Finns det svåra ord och meningar?

Innehållsliga: Presenteras svåra sammanhang?

Kulturella: Känner du igen dig, delar du de värderingar och idéer som presenteras?

Välj ut minst tre oklarheter som du reder ut.

 

4 Ställa frågor: UR-film

Uppgift 4 - Ställ frågor

Ställ frågor till dagens läsning. Du kan utgå från enstaka frågeord (vem, vad, när var, hur, varför) eller länge formuleringar: På vilket sätt…? Vad är likheterna och skillnaderna mellan…? Vilken lösning skulle du föreslå för…? Vad anser du om…? Håller du med om att…?

 

5 Sammanfatta: UR-film

Uppgift 5 -Sammanfatta

Sammanfatta det viktigaste från dagens läsning med 50-100 ord.

 

Vi arbetar med gruppdiskussioner och helklassdiskussioner samt svarar på frågor till boken Eldens hemlighet.

 

Vi arbetar även med gestaltande beskrivningar och tränar oss på att beskriva personer, känslor och miljöer på ett levande sätt. Därefter skriver vi en avslutande, gestaltande berättelse om Sofia där vi låtsas vara huvudkaraktären i bokens Eldens hemlighet.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9