Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld!

Skapad 2019-10-10 19:45 i Knekten förskola Flen
Förskola
Genom att arbeta med olika sagor i små grupper vill vi stimulera språkutveckling och fantasi, på svenska och andra språk. Vi ska använda oss av pedagogisk dokumentation på tre olika lärväggar för att synliggöra varje barns läroprocess.

Innehåll

SYFTE:

Barnen ska få möjlighet till mycket talutrymme i liten grupp. Barnen ska få möjlighet till språkutveckling genom att bygga ut sitt ordförråd. Barnen ska få möjligheter att utveckla sin fantasi.

NÄR:

Under oktober och november.

HUR: 

Genom att dela in barnen i tre olika grupper, Ole, Dole och Doff.

Genom att arbeta med de tre sagorna,

Guldlock och de tre björnarna, Sagan om den lilla, lilla gumman och Bockarna Bruse.

Ta reda på barnens förkunskaper, arbeta med processer och slutligen reflektera tillsammans över vad barnen lär sig och hur de lär sig. Barnen behöver också vara med i reflektionen så gott det går.

Ta med de viktigaste orden och/eller begrepp på alla olika språk och dokumentera dem på väggen.

MATERIAL:

Artefakter, (olika figurer)  i de tre olika sagorna använder vi för att sagan ska bli konkret. 

PicCollage och text på lärväggen.

ANSVARIGA

Alla i arbetslaget.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: