Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi tränar läsförståelse

Skapad 2019-10-10 19:46 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Läsförståelse är viktigt i skolans alla ämnen. Därför ska vi träna extra på det med hjälp av våra fem läsfixare och URs program Läsmysteriet
Grundskola 3 – 4 Svenska
Vi tränar läsförståelse genom att läsa och lyssna på olika sorters texter.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

Vi ska lära oss att:
- förutspå vad olika texter handlar om
- reda ut vad (för oss) nya ord och uttryck betyder
- sammanfatta det viktigaste i det vi läser
- fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får av det vi läser
- ställa frågor om texterna: finns svaren i texten, mellan raderna eller bortom raderna?

 

  

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att utgå från texter i Ugglos digitala bibliotek. Där kommer vi träna oss på att använda de olika lässtrategierna.

Vi kommer att läsa och lyssna på texter hela klassen, enskilt och i små grupper. Vi kommer arbeta med texterna genom att diskutera och reflektera över texten. 

Vi kommer att använda oss av internet för att kunna slå upp ord i ordlista.

Vi kommer att arbeta både muntligt och skriftligt. 

 

 

 

Vad kommer att bedömas?

Bedömning sker under arbetets gång.  I såväl diskussioner som i enskilda skrivuppgifter.

 

Hur kan du visa att du når kunskapskraven.

Genom att du kan läsa och förstå texter.

Genom att du kan förstå textens budskap.

Genom att du kan göra egna kopplingar till din egen erfarenhet.

Genom att du kan samtala om det som du läst.

Genom att du skapar en förståelse för ord och begrepp som är nya för dig.

 

Vi kommer att arbeta både enskilt, i par.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv
Lässtrategier - Läsfixarna

>>>
Arbetet är påbörjat
>>>
>>>
>>>
Spågumman
förutspår och gissar vad som ska hända sen.
 • Sv  E 6
Du förutspår handlingen ibland.
Du förutspår ofta handlingen.
Du förutspår alltid handlingen.
Detektiven
reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.
 • Sv  E 6
Du stannar ibland upp vid nya ord eller meningar som du inte förstår.
Du stannar ofta upp vid nya ord éller meningar som du inte förstår
Du stannar alltid upp vid nya ord och meningar som du inte förstår.
Konstnären
skapar inre bilder av det lästa.
 • Sv  E 6
Du skapar ibland inre bilder om texten du läser eller hör.
Du skapar ofta inre bilder om det du läser eller hör.
Du skapar alltid inre bilder om det du läser eller hör.
Reportern
ställer frågor eller svara på frågor om texten.
 • Sv  E 6
Du ställer enkla typer av frågor där svaret finns i texten. Du kan även svara på liknande frågor.
Du ställer både enkla typer av frågor och frågor där svaret inte inte tydligt står i texten. Du kan även svara på liknande frågor.
Du ställer olika typer av frågor på texten, även frågor där svaret inte finns i texten, livsfrågor. Du kan även svara på liknande frågor..
Cowboyen
fångar in och sammanfattar med sitt lasso.
 • Sv  E 6
Du försöker sammanfatta och berätta några viktiga delar av innehållet på egen hand.
Du kan sammanfatta, genom att ta ut nyckelord och på ett enkelt sätt berätta om textens början, handling och slut på egen hand.
Du kan ta ut nyckelord ur texten och sammanfatta texten för mig själv och berätta om innehållet på ett intressant sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: