Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2019-10-11 08:24 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Barnens intresse för dinosaurier leder oss in på arbetet med vattnets kretslopp. För vi dricker ju samma vatten som dinosaurierna en gång gjorde.

Innehåll

Skapad av Linda Wendel 191011

 

 Var är vi? Nuläge/syfte)     Barnens intresse för dinosaurier genomsyrar hela barngruppen. Vi fångar upp det intresset i vårt målstyrda arbete med naturvetenskap och teknik. Syftet är att barnen ska få en förståelse för vattnets kretslopp och vattnets olika former.

Barnen har forfarande lite svårt att se saker ur andras perspektiv och vad konsekvenserna blir av deras agerande mot andra. 

 

  Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi arbetat klart med området?)

Vi vill att barnen ska ha fått en förståelse för hur vattnets kretslopp fungerar. Att de ska kunna förklara det för varandra. Vi vill även att de ska få en förståelse för vattnets olika former. De ska känna sig trygga i att ställa frågor och hypoteser och reflektera i ämnet. Vi vill ge barnen nya ord och begrepp. 

Kärnämne: Mentalisering och Intersubjektivitet. Vi vill att barnen ska visa förståelse för andras känslor och behov. Kunna se saker ur deras perspektiv. Och förstå att deras agerande ibland kan få negativa konsekvenser.  Tänka efter först innan de agerar. 

 

 Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Vi arbetar både i helgrupp och i mindre grupper. Vi uppmuntrar barnen att ställa frågor och hypoteser samt reflektera tillsammans. Vi reflekterar tillsammans med hjälp av bilder och vår tavla. Dokumentation sker både på gruppnivå och individuellt genom Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: