Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: sagan "De tre små grisarna"

Skapad 2019-10-11 08:25 i Stattena förskola Helsingborg
Förskola
Stattena förskola, avdelningen Röd Gemensamt TEMA 19/20: Vi och världen - genom språk och kommunikation.

Innehåll

VÅRTERMIN 2020

Prioriterade målet:

Pedagoger ska skapa förutsättningar för barnen att kunna kommunicera

genom många olika språk och uttryckssätt.

Vi fortsätter med tema "Tre små grisar".  Barnen visar fortfarande intresse för sagan och vi planerar våra aktiviteter utifrån barns fantasi, förmågor och mognad.

Vad gör vi?

- högläser i små/större grupper

- förklarar nya ord/fraser/uttryck

- använder TAKK

- utvecklar/ ändrar lärmiljö

- sjunger, dansar, spelar teater

- skapar (pysslar, bygger, målar, ritar)

Hur gör vi?

Vårtermin började vi med att ändra miljön på avdelningen. "Läshörnan" från Fantasirummet flyttades till ett litet rum och blev "Biblioteket". Andra rummen ändrades också och fick helt nytt liv full med barnens fantasier och idéer. 

Vi har delat barnen i två grupper och arbetar med tema på tisdagar och torsdagar  (planerade aktiviteter). 

Högläsning genomförs flera gånger om dagen vid alla lämpliga tillfällen. Nya ord/fraser och uttryck förklaras av pedagoger eller av barnen som vet vad ort/uttryck betyder. Vi använder TAKK som hjälp.

Vi sjunger och dansar  från musikalisk film "Tre små grisar" och läser olika variationer av sagan. 

Barnen använder olika verktyg och material i vår nya ateljé för att skapa miljö för grisar. 

Resultat 

Barnen visar lust och inspiration att "leka" med den här sagan. De har lärt sig sånger och sjunger dem ofta tillsammans.

I vår nya stora och trevliga ateljé skapade barnen  en plats för grisarnas hus. Husen av halm och träpinnar är redan klara. För det tredje huset samlar barnen stenar. Ateljé är en livlig mötesplats var startas samarbete, diskussioner, skoj och skratt.  

Barnen visar intressen även för andra varianter av sagan. Det väcker barns nyfikenhet och skapar diskussioner om sagornas innehåll.  

Ändringar av vår lärmiljö leder till att varje barn hittar sin plats att leka/skapa/prata. Barnen känner sig trygga och har kul.

(fortsättning följer)

 

Bakgrund och mål i projektet
Hösttermin 2019
Vad gör vi?

Utifrån prioriterade målet Pedagoger ska skapa förutsättningar för barnen att kunna kommunicera

genom många olika språk och uttryckssätt, bestämde  vi att arbeta med olika sorts av sagor.

 

HUR?

Vi skapade en läshörna i det stora rummet  (Fantasirummet) för att i lugn och ro läsa böcker och lyssna på sagor. Vi involverade barnens föräldrar i vår verksamhet genom att vara nyfikna på vad för böcker deras barn tycker om. På dokumentationsväggen samlade vi foto på barnens favoritböcker vilka föräldrar skickade till oss med sms.

RESULTAT

Barnen har visat stort intresse för sagan om de tre små grisarna. De sjunger spontant sångerna från sagan och ofta leker barnen att de är grisarna och att vargen kommer. Leken brukar ske i byggrummet eller fantasirummet. Därför väljer vi Tre små grisarna som vårt projekt. 

Barnen uttrycker sig:

-genom att berätta och prata 

-genom att peka 

-genom blickar och skratt när vi visar grisarna.

 

TEMA - sagan ”De tre små grisarna”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: