👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörliga leksaker-båtar

Skapad 2019-10-11 08:43 i Olandsskolan Östhammar
I det här arbetsområdet kommer vi att undersöka flytkraft. Vi kommer att bygga båtar som ska kunna röra sig.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi att undersöka flytkraft. Vi kommer att bygga båtar som vi sjösätter.

Innehåll

Arbetsområdet

Du ska få lära dig mera om flytkraft. Vi ska undersöka hur båtar kan flyta och röra sig.

Mål

 • du ska kunna ställa en hypotes.
 • du ska kunna göra en undersökning 
 • du ska kunna dokumentera din undersökning
 • du ska kunna jämföra ditt resultat med andra

 

Arbetssätt

 • se på film
 • ställa hypoteser och göra undersökningar
 • skissa modeller
 • bygga båtar
 • prova båtarna

 

begrepp: flytkraft, rörelsekraft, hypotes

Redovisningsform

Du berättar om din skiss.

Du provar båten.

Bedömning

Kan du ställa en hypotes och genomföra en undersökning?

Kan du berätta om din skiss och din undersökning?

Reflektion

Muntlig reflektion efter sjösättning av båtarna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3