👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tema energi v.42 - 2019 - lilla älgen

Skapad 2019-10-11 09:10 i Fsk Lek & Lär Fristående förskolor
Förskola

Innehåll

Tema Energi - Lilla Älgen v.42

 

*På grund av brist av personal kunde inte denna planering fullföljas vecka 41, därför gör vi denna vecka 42 istället. 

 

Syfte

Utifrån målen från läroplanen för förskolan ska barnen få möjlighet att utveckla;

-         ett […] ordförråd samt förmåga att […] berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (sida 14)

-         nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära [sida 13]

-         Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling. [sida 10]

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. [sida 16]

 

Mål

-         - Att vi ger barnen möjlighet att delta i aktiviteten

-         - Att vi ger barnen möjlighet att dela med sig av sina tankar

-         - Att pedagogerna är uppmärksamma på barns frågor och teorier om hur växter får energi

 

Fokusområde

Energi – Växter

 

Genomförande

Material som behövs till aktiviteten: En lärplatta till att dokumentera med och växter att kolla på.

 

Alla barn samlas på Lilla Älgens samlingsmatta där vi reflekterar över begreppet energi. Vi kollar på våra växter och jämför dessa med hur de sett ut innan. Barnen får sedan smaka på smörgåskrassen och vi gör oss redo för att gå på utflykt hem till Jonas för att se hur långt morotshuvud och stjälkar har vuxit där samt se ifall det finns något annat intressant som växer. Vi stannar vid kolonilotten vid lekparken på vägen hem till Jonas för att se på de döda växterna som slutat växa. Där reflekterar vi över energin i förhållande till kylan och årstiden. Vi fortsätter hem till Jonas och observerar växterna i lägenheten. Har vi tid över leker vi i lekparken innan vi går tillbaka till förskolan.

 

Frågeställningar vi vill svara på

Kan man äta smörgåskrassen som vi sått?

Tror ni smörgåskrassen kan växa mer? Om växterna får energi men inte växer mer, varför slutar de växa?

Vad tror ni kommer växa ut från stjälkarna?

Vad händer med växter när det blir kallt ute? Om man ger växter kallt vatten, dör de då? Vad händer om växter inte får ljus?

 

Andra aktiviteter som har koppling till temat under denna vecka

 

Vattenexperiment

Vi vill ta reda på mer om vattnet som energi för växter och människor. Därför experimenterar vi med vattnets olika former; vatten i flytande form, vatten som is och vatten som ånga. Vi kommer göra iskuber och smälta dessa och lägga märke till vad som händer under processen.

 

Skräpjakt

I och med att vi lärt oss om vad våra sopmonster hjälper oss med, kan vi underlätta för sopmonstrena genom att leta skräp som vi kan ge till dem. Vi går på en skräpjakt i området och tar med oss skräp som vi sedan kommer sortera till sopmonstrena på sopstation

 

Skapar tillsammans

Barnen får bearbeta det vi lärt oss om vattnets olika former genom att måla en teckning tillsammans. Vi har ett stort papper som alla barn får måla på. En gemensam målning.

 

Vi sår igen

Vi lyfter energibegreppet i förhållande till smörgåskrassen och sår smörgåskrasse utan solljus samt utan vatten för att se om den kan växa utan dessa delar. Smörgåskrassen kommer läggas in i ett skåp över helg och veckan därpå kollar vi vad som hänt